City Id =8

انتخاب استان

برنامه ریز

چقدر میخوای خرج کنی؟! (قیمت ها به تومان است) چیکار می خوای بکنی ؟ چقدر وقت داری؟!

توصيه هاي مهم در طبيعت گردي (1394/07/24)

فصل بهار و تابستان را بسياري مردم فصل رويش، نشاط ، تعطيلي ، گردش ، ورزش و... ميدانند! اما دوستداران طبيعت، شروع فصل گرما وتعطيلات تابستاني را با سيل جمعيت راهيان به طبيعت شناخته وسالهاست به دنبال راه نجات محيط هاي طبيعي از هجمه هجوم گردشگراني مي دانند که بي ملاحظه يا کم ملاحظه عامل اين پديده رو به رشد تخريب و آلودگي طبيعت هستند.
توصيه هاي مهم در طبيعت گردي

به گزارش بزنيم بيرون ،

توصيه هايي در رعايت مسائل بهداشتي ضمن حضور در کوهستان:

1- زباله ها اصلي ترين معضل آلودگي طبيعت بشمار مي روند پس بيائيم زباله هاي خشک را با خود بازگردانيده و به نزديکترين سطل زباله بريزيم .

2- در مورد زباله هاي تر ( اضافه غذا ، پوست ميوه جات و ....) را در مکان مناسبي حتما " دفن نمائيم.

3- از هرگونه آلودگي در مسير نهرهاي آب و چشمه ها خوداري نمائيم.

4- به خاطر داشته باشيم  تنها ما مسئول مستقيم پاکسازي نواحي طبيعت گردي هستيم.

5- مراقب سلامت خود و ساير همراهان باشيم.

6- جهت بسته بندي مواد غذايي خود از کيسه هاي پارچه اي ياظروف مخصوص درب داراستفاده نمائيد.

7- جهت جمع آوري زباله خود از کيسه هاي پارچه اي استفاده نمائيد.

 

توصيه هاي تابستاني در نگهداري و احياء گياهان:

1- سعي نمائيم با عبور از مسيرهاي مالرو و پاکوب موجود که عموما مشخص است، استفاده نماييم.

2- در هنگام عبور و مرور در طبيعت از زير پاگذاشتن ولگد نمودن هر گونه گياهي اجتناب ورزيم .

3- توجه داشته باشيم با وارد نمودن صدمه و نابودي به پوشش گياهي هر گوشه اي ازاين سرزمين ( حتي درکوه ها) در چرخه غذائي کليه جانوران آن اخلال نموده ايم .

4- جهت حفظ سلامت تنه درختان، از هرگونه حک علامت يا نشان و نوشتار برروي پوسته تنه درختان خوداري نمائيم .

5- از شکستن ، کندن و سوزاندن گياهان سالم خودداري و در صورت نياز به تامين سوخت مصرفي تنها از اندامهاي خشک رها شده و بلااستفاده بر روي زمين رفع نياز کنيم .

6- در زمان روشن نمودن آتش توجه داشته باشيم در بالا،زير و کنار آتش برافروخته شده گياهي وجود نداشته باشد تا شعله به آن آسيبي وارد نمايد .

7- در زمان روشن نمودن آتش به بوته هاي خشک ، برگهاي خشک وتنه خشک درختان موجود دراطرافمان توجه نمائيم تا آتش با کمترين ورزش باد يا بي توجهي گسترش نيابد ودرهرلحظه آماده مقابله با آتش سوزي باشيم.

8- قبل از ترک محل هر گونه شعله را کاملا خاموش کرده ودرصورت بروزحريق ناخواسته حريق را هرچند کوچک باشد مهارکنيم.

9- جهت رعايت حال اهالي منطقه تنها با اجازه از ميوه هاي درختان حاشيه راه استفاده نموده وهرگز وارد باغات نشويم.

10- مسير آبهاي جاري را با ايجاد آب بند و هرگونه مسيرکانل سازي.

 

توصيه هاي ضروري در حمايت حيات وحش:

1- هرگز آرامش جانوران را برهم نزنيم که آنان پيش از ما ساکن طبيعت بوده اند.

2- بدانيم تا زماني که ماتهديدي براي حيوانات نباشيم آنها تهديدي براي ما نخواهند بود .

3- از سرکشي به لانه پرندگان و هر نوع حيوان و نيز تعقيب تفنني وتفريحي آنها بپرهيزيم .

4- در طول مسير در صورت برخود با لاشه جانوران از دست زدن به آنها خوداري نموده و تنها در صورت دادن احتمال آلودگي منابع آب مجاور، آن را به نقطه مطمئني منتقل و در صورت امکان دفن نمائيم.

5- به خاطر داشته باشيم طبيعت متعلق به همه جانداران ساکن در آن است .

 

توصيه هايي ديگر :

1- براي حفظ و نگهداري و بهداشت داخل و محوطه پناهگاه ها و جانپناه هاي طول مسير اهميت قائل شده و کوشا باشيم.

2- چهره طبيعت را با (رنگکاري و حجاري به منظور درج سمتهاي مسير ، شعارنويسي ، يادگاري و .... برروي صخره هاي و ...  ) زشت نسازيم.

3- سکوت وصف ناشدني طبيعت، بسياري افراد را به طبيعت مي کشاند، پس با جار و جنجال، داد و فرياد و هيا هو آرامش طبيعتگردان را از آنها نگيريم.

4- پيش ازتشويق ديگران به روي آوري به ورزش ،گردش وتفرج در طبيعت به آنها شيوه زندگي با طبيعت را بيآموزيم.

5- حتي با آموزش ماهيانه يک نفر از همراهان به اصول حفاظت محيط زيست درطبيعت سهم خود را در حفظ محيط زيست اداء نمائيم.

6- سعي کنيم با عملکرد خود ( مصرف و مديريت مواد مصرفي ) به چرخه جذب و تجزيه مواد در طبيعت کمک کنيم.

7- از کندن و دستکاري کتيبه هاي سنگي و نقاشي هاي باستاني برجاي مانده برروي بعضي ديوارها و در درون بعضي از غارها بپرهيزيم و از آنها بعنوان شناسنامه هر محل به خوبي مراقبت نماييم .

8- - غارها محتاج توجه و مراقبت مي باشند و هرگز نبايد به خود اجازه دهيم هرگونه خدشه اي بر پيکره کهنشان وارد نموده و به آنها آسيبي برسانيم .

9- از وارد نمودن هر گونه آسيبي به دژ صخره هاي ، قلعه ها ، آرامگاه ها ، کاروانسراها آتشکده ها و ساير ابنيه باستاني تبلوري از هويت ملي ما و يادگاري از پيشينيان ما هستند آنها بپرهيزيم.

10- در طول مسير در صورت مواجهه با انواع دام و تله هاي گسترده شده در صورت امکان آنها را از کار انداخته و غير فعال سازيم و هرگز به کسي اجازه ندهيم جهت صيد ماهي از سموم و شيوه هاي تخريبي استفاده نمايد.


منبع : وبلاگ علم کوه

این خبر را با دوستان خود به اشتراک بگذاریدتگ ها

توصيه ملزومات سفر طبيعت گردي توصيه ملزومات توصيه سفر توصيه طبيعت گردي ملزومات توصيه توصيه سفر ملزومات طبيعت گردي سفر توصيه سفر ملزومات سفر طبيعت گردي طبيعت گردي توصيه طبيعت گردي ملزومات طبيعت گردي سفر توصيه ملزومات سفر توصيه ملزومات طبيعت گردي توصيه سفر ملزومات توصيه سفر طبيعت گردي توصيه طبيعت گردي ملزومات توصيه طبيعت گردي سفر ملزومات توصيه سفر ملزومات توصيه طبيعت گردي ملزومات سفر طبيعت گردي ملزومات سفر توصيه ملزومات طبيعت گردي توصيه ملزومات طبيعت گردي سفر سفر توصيه ملزومات سفر توصيه طبيعت گردي سفر ملزومات توصيه سفر ملزومات طبيعت گردي سفر طبيعت گردي توصيه سفر طبيعت گردي ملزومات طبيعت گردي توصيه ملزومات طبيعت گردي توصيه سفر طبيعت گردي ملزومات توصيه طبيعت گردي ملزومات سفر طبيعت گردي سفر توصيه طبيعت گردي سفر ملزومات توصيه ملزومات سفر طبيعت گردي توصيه سفر طبيعت گردي ملزومات توصيه طبيعت گردي ملزومات سفر توصيه سفر ملزومات طبيعت گردي توصيه سفر طبيعت گردي ملزومات توصيه ملزومات طبيعت گردي سفر ملزومات توصيه سفر طبيعت گردي ملزومات توصيه طبيعت گردي سفر ملزومات سفر طبيعت گردي توصيه ملزومات سفر توصيه طبيعت گردي سفر توصيه ملزومات طبيعت گردي سفر ملزومات توصيه طبيعت گردي سفر طبيعت گردي توصيه ملزومات سفر طبيعت گردي ملزومات توصيه طبيعت گردي توصيه ملزومات سفر طبيعت گردي ملزومات توصيه سفر طبيعت گردي سفر توصيه ملزومات طبيعت گردي ملزومات سفر توصيه طبيعت گردي سفر ملزومات توصيه