City Id =8

انتخاب استان

برنامه ریز

چقدر میخوای خرج کنی؟! (قیمت ها به تومان است) چیکار می خوای بکنی ؟ چقدر وقت داری؟!

آشنايي با راهنمايان محلي کوهستان هاي ايران (1395/10/22)

با توجه به پراکندگي قابل ملاحظه رشته کوه هاي ايران در جهات مختلف جغرافيايي، انجام برنامه هاي کوهنوردي جهت صعود به قلل گوناگون و اجراي برنامه هاي راه پيمايي در رشته کوه هاي زاگرس و البرز و ساير نواحي معمولاً پس از جمع آوران اطلاعات اوليه از قبيل مسير صعود، مشکلات بين راه، آب و هوا، مدت زمان هاي صعود و غيره انجام مي گيرد. علاوه بر اين اطلاعات که غالباً از تجربيات اجراي برنامه هاي مشابه توسط ديگر کوهنوردان به دست مي آيد. حضور يک راهنماي محلي همواره مدنظر گروه هاي کوهنوردي و کوهنورداني است که در فکر صعود به قلل با صدمات کمتر هستند.
آشنايي با راهنمايان محلي کوهستان هاي ايران

به گزارش پرتال گردشگري بزنيم بيرون , گروه هاي کوهنوردي به هنگام ورود به بک آبادي براي صعود به قله، سراغ يک راهنماي قديمي در آن ناحيه مي روند. اين آشنا يا بلد کوه از ساليان طولاني تا بدين روز همواره به عنوان تکيه گاهي دائمي به کوهنوردان خدماتي از قبيل امکان اسکان، امکان تهيه برخي مواد غذايي، در برخي موارد امکان تهيه گزارش و منوگرافي از آبادي و آشنايي با محل هاي تاريخي و سنتي آبادي را مي دهد همچنين اين شخص مي تواند با مهارت  خاص بومي و محلي خود راهنماي خوبي براي انجام صعودهاي موفق تابستاني و زمستاني گروه صعود کننده باشد. راهنمايان محلي و بومي مي توانند نقشي ارزنده و سازنده را در جهت صعود مطمئن تر ايفا کنند و از طرف ديگر اطلاعات نادرست برخي ديگر از محلي ها و بومي ها هر آبادي به واسطه عدم شناخت صحيح وکافي – مي تواند باعث خدشه دار شدن يک برنامه شود. در اين موارد مي توان از غيره واقعي بودن جلوه دادن مسير دستيابي به يک قله، عدم امکان صعود، چندين برابر جلوه دادن سختي هاي صعود، وجود حيوانات وحشي و غيره را نام برد که هر يک مي توانند به تنهايي نقش مخرب در برنامه صعود به همراه داشته باشند. بالعکس يک راهنما و بلد کوه محلي منايب، با راهنمايي بجا و واقع نگري به منطقه در تابستان و زمستان مي تواند راهنماي خوبي براي گوره هاي کوهنوردي باشد. از راهنمايان محلي بگذريم در هر يک از استان هاي کشور به طور معمول هيئت هاي کوهنوردي حضوري نسيتاً فعال دارند. مراجعه به اين هيئت ها در ساعات اداري و يا تماس قبلي با آنها و انجام هماهنگي هاي لازم با آنها نيز مي تواند به عنوان کمک بزرگي در راه انجام اينگونه برنامه ها تلقي شود. از ديگر سو گروه هاي کوهنوردي متشکل و سازمان داده شده در در استان نيز مي توانند راهنمايي ما براي انجام برنامه هاي کوهنوردي موثر باشند. در استفاده از راهنمايان محلي همواره بايد موارد ذيل لحاظ گردد.

اين موارد به خصوص زماني مصداق پيدا مي کند که پس از ورودمان به آبادي مورد نظر به دنبال يک بلد کوه بگرديم و بخواهيم با تکيه بر اطلاعات شخص وي به موفقيت برنامه خود بيفزاييم :
حتي المقدور سعي گردد راهنماي محلي شکارچي قديمي و يا از چارواداران و چوپانان انتخاب گردد.
به دليل عدم استفاده مناسب از ساعت در زندگي روزمره روستاييان کشور به دقت توجه نمايين که زمان در الفاظ روستايي مفهوم خاصي ندارد.
هميشه قبل از ورود به هر آبادي بايد از روي نقشه اطلاعات کلي مانند نام قلل و مناطق را دانست و ضمن صحبت هاي با اهالي انها را به کار برد. اين شيوه باعث آن مي گردد تا اهالي تصور نکنند که با کوه گردان بي هدف رو به رو هستند و برخورد بهتري داشته باشند. صحبت از کوه ها و راه هاي مالرو وراي آبادي و آبادي هاي ديگر نيز مفيد مي باشد.
اگر باري صعود به ارتفاعات وسايل فني کافدي در اختيار نداريد و يا يک بار در آبادي با وضعيت خاص ديواره ها و صخره هاي کوه رو به رو شده ايد ( اين امر در مورد قلل ناشناخته کاملاً مصداق دارد، چرا که حتي از روي نقشه هاي توپوگرافي نيز نمي توان فهميد که آيا قلل بالاي يک آبادي داراي ديواره و صخره است يا داراي شيب هاي تند خاکي است ) و محلي ها ادعا مي نمايند که از لا به لاي صخره ها مسيري براي صعود به قله وجود دارد و به نظر شما اين امر بعيد مي رسد. حتماً سوال کنيد که آيا با چهارپا نيز مي توان وسايل را تا نزديکي قله حمل کرد يا خير. توضيح اين مطلب ساده مي باشد. اگر راهي را که روستتاييان ادعا کنند سهل الوصول است معلوم مي شود که يکي از محلي ها مي تواند به همراه چهارپايان از آن عبور نمايند پس طبيعي است که انسام بدون درگيري خاصي با صخره ها خواهد توانست به هدف دست يابد و در اين صورت شرط احتياط ضروري است.
همواره بايد مد نظر داشت که روستاييان مردماني خونگرم و مهربان هستند و در پذيرايي از ميهمانان خود از هيچ کوششي فروگذار نمي نمايند. منتهي صحيح نيست که ما خود را بر آنها تحنيل کنيم، اگر چه در اکثر موارد ناچار در قبول دعوت انها براي اتراق هستيم. بنابراين با به همراه داشتن کليه امکانات پوشاکي و غذايي دعوت آنان به خانه هايشان را پذيرا مي شويم تا بر مشکلات آنان اضافه نکنيم.
به همراه داشتن داروهاي قابل مصرف و پزشک از جمله موارد ضروري غير قابل اغماص در برنامه بزرگ کوهنوردي است. روستاييان نيازمند دريافت کمک هاي شما در اين زمينه خواهند بود.
هميشه بخاطر داشته باشيد که قلل قرعي، شاخک ها، سوزني ها و غيره از نظر اهالي بومي ها و مخلي ها و شکارچيان هر آبادي بسته به حد چراي گوشفندان دارد و نام گذاري آنان در اين زمينه وابسته به وجود مزارع و کشتزاهرا و نام سرچشمه ها و رودخانه ها و احتمالاً نقاط شاخص مي باشد و.
با توجه به تذکرات ياد شده هم اکنون به فهريت افرادي اشاره مي کنيم که سالهاست به کار راهنمايي کوهنوردان در تابستان ئو زمستان مشغولند و در اين راه از هيچ کمکي به شما دريغ نخواهند کرد.
 
نشاني برخي از راهنمايان کوهستانهاي ايران
منطقه شير کوه قلل شير کوه و برفخانه و تزرجان و آسمان نما – تفت آبادي، ده بالا. آقاي گرجي
قله تفتان و نرکوه از جناح جنوب غربي. خاش – تمندان. آقاي خدابخش
قله دماوند جناح جنوبي. لاريجان – ناندل. آقاي حمزه بايه 
قله دماوند جناح شمالي. لاريجان – ناندل. آقاي علي صالحي
قلل تخت سليمان ( علم کوه ). جناح شمالي کلاردشت – رودبارک. آقاي علي محمد فرضي – آقاي رسول نقوي – آقاي علي دوست فرضي
قلل تخت سليمان ( علم کوه ). طالقان – پراچان. آقاي افتخاري – آقاي رحيمي
قله سيالان. قزوين. دره الموت و آقاي معصوم علي سميعي
قله درفک. روستاي رودبار – شير کوه. آقاي شهبازي
قلل مرکزي دنا، حوض دال استان کهکيليوه و بوير احمد. ياسوج. سي سخت. آقاي فريدون آصف
قلل زرد کوه بختيري استان چهارمحال بختياري چلگرد. آقاي يارعلي قنبري
قلل اشترانکوه لرستان – تيون. آقاي گرجي
کوه هاي لرستان خرم آباد. آقاي
قله چهل مرشميران استان آذربايجان غربي – جرمي. آقاي تاتايي عباسي
قلل کهاربزرگ و ناز جاده کرج چالوس = کلوان. آقاي اکبر ربيعي
قلل شاه البرز سات شهرک و کوه هاي طالقان. آقاي
شرق دوبرار قلل شاه تپه جاده فيروزکوه – دليچاي – کهنگ. آقاي محمد حسين بهرامي.
قلل کوشا و لاله زار کرمان – قلعه عسگر – هرارون. آقاي عسگري
قلل دوبرار و انگمار جاده هراز – پلور – لاسم. آقاي حيات غيبي
بزنيا – ستاره لوند اروميه – بره عزد. آقاي قاسمي – آقاي قاسو
امير مازندران – وانا – هاره. آقاي منوچهر نام نژاد

منبع : کوير و بيايان هاي ايران

این خبر را با دوستان خود به اشتراک بگذاریدتگ ها