City Id =8

انتخاب استان

برنامه ریز

چقدر میخوای خرج کنی؟! (قیمت ها به تومان است) چیکار می خوای بکنی ؟ چقدر وقت داری؟!

گالری عکس های #درياچه عروس (درياچه حليمه جان)

  • درياچه عروس (درياچه حليمه جان)
  • درياچه عروس (درياچه حليمه جان)
  • درياچه عروس (درياچه حليمه جان)
  • درياچه عروس (درياچه حليمه جان)
  • درياچه عروس (درياچه حليمه جان)
  • درياچه عروس (درياچه حليمه جان)
  • درياچه عروس (درياچه حليمه جان)
  • درياچه عروس (درياچه حليمه جان)
  • درياچه عروس (درياچه حليمه جان)


درياچه حليمه جان معروف به درياچه عروس يکي از درياچه هاي زيباي گيلان است که در رودبار قرار دارد. سبزي روي آب به خاطر وجود جلبک‌ها جلوه خاصي به درياچه عروس داده است؛ اين جلبک ها ظهر با وزيدن باد کنار رفته و درياچه عروس دو رنگ مي‌شود.