City Id =8

انتخاب استان

برنامه ریز

چقدر میخوای خرج کنی؟! (قیمت ها به تومان است) چیکار می خوای بکنی ؟ چقدر وقت داری؟!

گالری عکس های #راسته سمساري هاي خيابان مدني

  • راسته سمساري هاي خيابان مدني
  • راسته سمساري هاي خيابان مدني
  • راسته سمساري هاي خيابان مدني
  • راسته سمساري هاي خيابان مدني
  • راسته سمساري هاي خيابان مدني
  • راسته سمساري هاي خيابان مدني


در خياباني كه غربي ترين نقطه تهران را به شرقي ترين محدوده آن وصل مي كند، يك كوچه و يك خيابان هست كه گاهي مي تواند نيازهاي برآورده نشده هر كسي را برآورده كند. خيابان مازندران و خيابان مدني اين روزها به بورس سمساري فروشي هاي شهر تهران تبديل شده اند. در مغازه هاي اينجا مي توانيد از شير مرغ تا جان آدميزاد را پيدا کنيد، تنها بايد کمي حوصله داشته باشيد و در لا به لاي اجناس دست دوم و قديمي بگرديد.


اطلاعات تماس

  • آدرس : خیابان انقلاب اسلامی، نرسیده به میدان امام حسین، محدوده خیابان مدنی و خیابان مازندران

تگ ها

سمساري دست دوم ميدان امام حسين مازندران سمساري دست دوم سمساري ميدان امام حسين سمساري مازندران دست دوم سمساري سمساري ميدان امام حسين دست دوم مازندران ميدان امام حسين سمساري ميدان امام حسين دست دوم ميدان امام حسين مازندران مازندران سمساري مازندران دست دوم مازندران ميدان امام حسين سمساري دست دوم ميدان امام حسين سمساري دست دوم مازندران سمساري ميدان امام حسين دست دوم سمساري ميدان امام حسين مازندران سمساري مازندران دست دوم سمساري مازندران ميدان امام حسين دست دوم سمساري ميدان امام حسين دست دوم سمساري مازندران دست دوم ميدان امام حسين مازندران دست دوم ميدان امام حسين سمساري دست دوم مازندران سمساري دست دوم مازندران ميدان امام حسين ميدان امام حسين سمساري دست دوم ميدان امام حسين سمساري مازندران ميدان امام حسين دست دوم سمساري ميدان امام حسين دست دوم مازندران ميدان امام حسين مازندران سمساري ميدان امام حسين مازندران دست دوم مازندران سمساري دست دوم مازندران سمساري ميدان امام حسين مازندران دست دوم سمساري مازندران دست دوم ميدان امام حسين مازندران ميدان امام حسين سمساري مازندران ميدان امام حسين دست دوم سمساري دست دوم ميدان امام حسين مازندران سمساري ميدان امام حسين مازندران دست دوم سمساري مازندران دست دوم ميدان امام حسين سمساري ميدان امام حسين دست دوم مازندران سمساري ميدان امام حسين مازندران دست دوم سمساري دست دوم مازندران ميدان امام حسين دست دوم سمساري ميدان امام حسين مازندران دست دوم سمساري مازندران ميدان امام حسين دست دوم ميدان امام حسين مازندران سمساري دست دوم ميدان امام حسين سمساري مازندران