جایگاه توریسم زیارتی و مذهبی كجاست؟

به گزارش بزنیم بیرون ، از آنجایی كه اعتقادات هر سرزمین برای مردم آن دیار از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است، نوع نگرش به مذهب نیز دارای ریشه ای كهن در جوامع به حساب می آید، نگرش به توریسم زیارتی و مذهبی در برخی مواقع در جای یكدیگر استفاده می شوند و این دو مقوله كه تعاریف مخصوص به خود را دارند نمی تواند در همه جا باعث جذب توریست شود.

موقعی كه ما از یك اثر تاریخی بازدید می كنیم در واقع از نظر تیپ شناسی گردشگری در نمودار توریسم تاریخی جای می گیریم و حتی در برخی مواقع به اشتباه به این نوع كلمه توریست تاریخی اطلاق می شود كه با توجه به اینكه توریست یا انسان عامل تقاضا در گردشگری محسوب می شود نباید از تیپ شناسی گردشگری نامی برای آن قایل شد. زیرا انواع توریسم و همینطور اكوتوریسم در سطح جهان بسیار زیاد است و این فراوانی خود دارای شاخه های فرعی بسیار زیادی است كه از ۲۰۰۰ نوع تجاوز می كند.

ضمن اینكه كلمات مذهب و زیارت تفاوت بسیاری با هم دارند در اینجا سعی بر این است تفكیك این دو از هم مشخص شود. وقتی یك شهروند شهر رشت به مسجد اكبریه لاهیجان می رود تا از آثار تاریخی آن بازدید كند در نوع تیپ شناسی، توریسم مذهبی گفته می شود و در زیرشاخه گردشگری مذهبی قرار می گیرد. هر گاه یك شهروند رشتی به بقعه شیخ زاهد گیلانی در لاهیجان برود و از آن بقعه بازدید كند در چارت توریسم زیارتی قرار گرفته و نوع گردشگری زیارتی را شكل می بخشد.

اما در این دو مثال فوق به نكته دیگری نیز باید توجه نمود و آن این است كه وقتی در داخل استان این تحرك جمعیتی از رشت به لاهیجان انجام می شود در واقع به ما می گوید كه قطب محلی توریسم زیارتی و توریسم مذهبی در استان فعال است؛ آیا قطب ملی و بین المللی این دو نوع از توریسم نیز به همین منوال است؟

همانطور كه می دانید بقاع متبركه تا حد زیادی در بعد محلی دارای طرفدار می باشند و این مسئله به راحتی قابل لمس است یعنی ما نمی توانیم توریست های آلمانی و پرتغالی را مجبور به بازدید از بقاع متبركه خود نماییم. اما در مورد مساجد وضع فرق می كند به طوری كه اگر مسجدی در استان گیلان دارای معماری زیبا و قدیمی باشد برای توریستهای كشورهای مختلف بسیار جالب خواهد بود و آنها با جان و دل استقبال خواهند كرد. وقتی وارد بحث تخصصی توریسم مذهبی می شویم باید توجه داشته باشیم كه مذهب برای هر ملتی بسیار حایز اهمیت است در واقع توریسم مذهبی بسیاری از اعتقادات یك ملت را نشان می دهد و جالب اینكه حتی در برخی مواقع موجب جلب طرفدارانی از دیگر نقاط می شود.

نیاز هر انسان به معنویات در زندگی امری انكارناپذیر است و مذهب یكی از مهمترین اركان در روحیات معنوی انسان است. ما برای تقویت توریسم زیارتی می توانیم تورهای چند روزه از بقاع متبركه را در دستور كار آژانسهای مسافرتی قرار دهیم و حتی در بعد تقویت توریسم مذهبی می توانیم از كشورهایی كه فرهنگی نزدیك به دین ما دارند استفاده نماییم.

Waves Waves Waves

دوست داری یه مقاله بنویسی

اگه فکر می‌کنی حرفی برای گفتن داری، می‌تونی یه مقاله کاربردی یا جذاب برای سایت بنویسی.