کنسرت‌های خیابانی در تهران

به گزارش بزنیم بیرون ، اجرای موسیقی در خیابان پدیده تازه ای نیست و در ایران و جهان سابقه طولانی دارد و حتی در بسیاری کشورها سالانه فستیوال های موسیقی خیابانی با نوازندگان دوره گرد نیز برگزار می‌شود.

در ایران هم این پدیده بویژه در سالهای اخیر رونق یافته و جوانان نوازنده با سازهای ایرانی و غربی در کوچه و خیابان به اجرای زنده موسیقی می پردازند. در این میان گروه های مختلفی نیز هستند که به دلیل مشکلات برگزاری کنسرت در خیابان مخاطبان خود را جذب می کنند و بسیاری نیز از همین راه به شهرت رسیده اند. برخی دیگر از نوازندگان خیابانی هم نوازندگی را برای به دست آوردن پول و امرار معاش انجام می‌دهند. افشین حیدری عکاس باشگاه خبرنگاران از برخی از این اجراهای خیابانی در تهران عکاسی کرده است که در زیر می بینید.

(تصاویر) کنسرت‌های خیابانی
 
(تصاویر) کنسرت‌های خیابانی
 
(تصاویر) کنسرت‌های خیابانی
 
(تصاویر) کنسرت‌های خیابانی
 
(تصاویر) کنسرت‌های خیابانی
 
(تصاویر) کنسرت‌های خیابانی
 
(تصاویر) کنسرت‌های خیابانی
 
(تصاویر) کنسرت‌های خیابانی
 
(تصاویر) کنسرت‌های خیابانی
 
(تصاویر) کنسرت‌های خیابانی
 
(تصاویر) کنسرت‌های خیابانی
 
(تصاویر) کنسرت‌های خیابانی
 
(تصاویر) کنسرت‌های خیابانی
 
(تصاویر) کنسرت‌های خیابانی
 
(تصاویر) کنسرت‌های خیابانی
 
(تصاویر) کنسرت‌های خیابانی
Waves Waves Waves

دوست داری یه مقاله بنویسی

اگه فکر می‌کنی حرفی برای گفتن داری، می‌تونی یه مقاله کاربردی یا جذاب برای سایت بنویسی.

برچسب ها
تفریح سرگرمی کنسرت‌های خیابان تهران تفریح سرگرمی تفریح کنسرت‌های خیابان تفریح تهران سرگرمی تفریح تفریح کنسرت‌های خیابان سرگرمی تهران کنسرت‌های خیابان تفریح کنسرت‌های خیابان سرگرمی کنسرت‌های خیابان تهران تهران تفریح تهران سرگرمی تهران کنسرت‌های خیابان تفریح سرگرمی کنسرت‌های خیابان تفریح سرگرمی تهران تفریح کنسرت‌های خیابان سرگرمی تفریح کنسرت‌های خیابان تهران تفریح تهران سرگرمی تفریح تهران کنسرت‌های خیابان سرگرمی تفریح کنسرت‌های خیابان سرگرمی تفریح تهران سرگرمی کنسرت‌های خیابان تهران سرگرمی کنسرت‌های خیابان تفریح سرگرمی تهران تفریح سرگرمی تهران کنسرت‌های خیابان کنسرت‌های خیابان تفریح سرگرمی کنسرت‌های خیابان تفریح تهران کنسرت‌های خیابان سرگرمی تفریح کنسرت‌های خیابان سرگرمی تهران کنسرت‌های خیابان تهران تفریح کنسرت‌های خیابان تهران سرگرمی تهران تفریح سرگرمی تهران تفریح کنسرت‌های خیابان تهران سرگرمی تفریح تهران سرگرمی کنسرت‌های خیابان تهران کنسرت‌های خیابان تفریح تهران کنسرت‌های خیابان سرگرمی تفریح سرگرمی کنسرت‌های خیابان تهران تفریح کنسرت‌های خیابان تهران سرگرمی تفریح تهران سرگرمی کنسرت‌های خیابان تفریح کنسرت‌های خیابان سرگرمی تهران تفریح کنسرت‌های خیابان تهران سرگرمی تفریح سرگرمی تهران کنسرت‌های خیابان سرگرمی تفریح کنسرت‌های خیابان تهران سرگرمی تفریح تهران کنسرت‌های خیابان سرگرمی کنسرت‌های خیابان تهران تفریح سرگرمی کنسرت‌های خیابان تفریح تهران کنسرت‌های خیابان تفریح سرگرمی تهران کنسرت‌های خیابان سرگرمی تفریح تهران کنسرت‌های خیابان تهران تفریح سرگرمی کنسرت‌های خیابان تهران سرگرمی تفریح تهران تفریح سرگرمی کنسرت‌های خیابان تهران سرگرمی تفریح کنسرت‌های خیابان تهران کنسرت‌های خیابان تفریح سرگرمی تهران سرگرمی کنسرت‌های خیابان تفریح تهران کنسرت‌های خیابان سرگرمی تفریح