کمردرد

    راه های مبارزه با کمردردهای ناشی از نشستن های طولانی مدت در اتومبیل

    نشستن طولانی مدت در اتومبیل چه به عنوان راننده و چه به عنوان سرنشین باعث ایجاد کمردردهایی می شود که گاهی تحملش برای انسان واقعا سخت می شود اما می توان با چند حرکت ساده با آن مبارزه ای جانانه کرد.