اقامت مسافرت بوم گردی

    اقامت در خانه های روستایی

    تصور کنید صبح با صدای خروس بیدار شوید و یک وعده غذای محلی را با لذت در کنار خانواده میل کنید. اقامت در خانه های روستایی و تجربه این سبک از زندگی می‌تواند راهی ارزان و به صرفه برای درک یک حس متفاوت باشد.