جاذبه های، گردشگری، اطراف تهران، گردشگری اطراف تهران، سفر اطراف تهران، جاذبه های اطراف تهران

    جاهایی که می توان در اطراف تهران یک روزه دید + عکس

    خیلی ها ترجیح می دهند از شهر پرترافیک و آلوده تهران که اتفاقا در نوروز هوای پاک تری دارد و از هر جای شهر می توان کوه های کلاه برفی را دید، خارج نشوند، اما در کنار انتخاب این یکجانشینی در شهر، می توان گشت های نیم روزه و سفرهای یک روزه ای را برنامه ریزی کرد و در پایان، شب را با آرامش در خانه گذراند.