زورخانه

    درنگی که نماد پهلوانی شد

    تقویم پر است از اسم آدم‌ها و اتفاق‌ها. آدم‌هایی که هر کدام برای خود نقطه عطفی دارند و قصه‌ زندگیشان یک روز تقویم را به نام خود کرده است؛ ۱۷ شوال روز فرهنگ پهلوانی و ورزش زورخانه ای است