شهر تهران

    به مقبره مشاهیر پایتخت سری بزنید

    شهر تهران بسیاری از مشاهیر و افراد سرشناس تاریخ ایران را در خود جای داده؛ افراد نام آوری که هر کدام از گوشه ای تهران در خاک خفته اند و تعداد بالایی از آن ها هم بی نام و نشان اند. در ادامه مروری داریم بر تعدادی از مشاهیر مدفون در پایتخت:

    تورقی بر خاطرات تهران؛ از واگن‌های اسبی تا خطوط‌ اتوبوس تندرو

    حول و حوش سال ۱۲۹۸ خورشیدی بود که بلژیکی‌ها بعد از ایجاد راه آهن حضرت عبدالعظیم که با عنوان ماشین دودی شهر ری معروف بود به فکر تأسیس چند خط حمل و نقل مسافر در شهر تهران افتادند؛ از اینجا بود که واگن‌های اسبی در پایتخت به عنوان نخستین وسیله نقلیه عمومی در پایتخت آغاز به کار کرد.