City Id =8

انتخاب استان

برنامه ریز

چقدر میخوای خرج کنی؟! (قیمت ها به تومان است) چیکار می خوای بکنی ؟ چقدر وقت داری؟!

چسب زخم براي عروسک

(95 رای)


کتاب «چسب زخم براي عروسک» شامل مجموعه‌اي از هايکوهاي آمريکايي با ترجمه احمد پوري توسط نشر چشمه منتشر و راهي بازار نشر شد.


این مکان را با دوستان خود به اشتراک بگذارید

 • چسب زخم براي عروسک
 • چسب زخم براي عروسک
چسب زخم براي عروسک چسب زخم براي عروسک مشاهده گالری

«نظرتون چیه؟»

1.هر روز چقدر از وقتت رو صرف مطالعه می کنی؟

 کمتر از نيم ساعت  بين نيم تا يک ساعت  بين يک تا دو ساعت  بيشتر از دو ساعت

2.چه نوع کتابهایی رو بیشتر دوست داری؟

 داستان و رمان  کتاب شعر  کتاباي تاريخي  کتاباي علمي  کتاباي عمومي  ساير

3.برای خرید کتاب سالیانه چقدر هزینه می کنی؟

 کمتر از 50 هزار تومان  بين 50 تا 150 هزار تومان  بين 150 تا 300 هزار تومان  بيشتر از 300 هزار تومان

4.هر روز چقدر از وقتت رو توی اینترنت می گذرونی؟

 کمتر از يک ساعت
 بين يک تا دو ساعت
 بين دو تا سه ساعت
 بين سه تا چهار ساعت
 بيشتر از چهار ساعت

«خیلی ممنون که نظرتون رو به ما گفتین»هایکو فرم خاصی از شعر کوتاه است که اولین بار در ژاپن سروده شد. هایکوی سنتی ژاپنی از 3 سطر به ترتیب 5 و 7 و 5 سیلابی تشکیل می‌شود. چنین ساختاری در نظام آوایی زبان ژاپنی، دشواری زیادی برای شاعر هایکو ایجاد نمی‌کند.

 • ویژگی ها

  از نظر مضمون، هایکو ویژگی‌های خاص خود را دارد که آن را از شعر کوتاه متمایز می‌کند. شاید بتوان تعریف «عکس فوری از یک لحظه زندگی و طبیعت پیرامون» را مناسبت‌ترین ویژگی هایکو دانست.

  سرایندگان هایکوی انگلیسی ابتدا با سخت‌گیری تمام از فرم سنتی هایکوی 17 سیلابی پیروی کردند اما به زودی دریافتند این شکل، بیشتر با زبان ژاپنی هماهنگی دارد. به این ترتیب به 3 سطر بودن آن اکتفا کرده و بیشتر به مضمون و ویژگی‌های آن وفادار ماندند.
 • سیمای عمومی

  هایکوهای کتاب پیش رو،‌ از کتاب گزینه‌ای از هایکو انتخاب شده است. گردآورنده این کتاب، کور وان دن هوول است که خود یکی از هایکوسرایان شناخته شده آمریکایی است و چند سال نیز ریاست انجمن هایکوی آمریکا را به عهده داشت است. احمد پوری از میان 700 هایکوی چاپ شده در نسخه اصلی، 180 هایکو را انتخاب و ترجمه کرده است.
 • شرایط استفاده

  این کتاب با 91 صفحه، شمارگان هزار و 500 نسخه و قیمت 7 هزار تومان منتشر شده است.
 • سایر اطلاعات

  3 هایکو از این کتاب را می‌خوانیم:

  ماه
  و هندوانه
  با ما در رودخانه خنک می‌شوند
  ----------------
  پس از بارش سنگین برف...
  از ژرفای جنگل صنوبر
  آوای یک تبر
  ---------------
  پانصد کیلومتر آن‌سوتر
  پدرم می‌خواهد مطمئن شود
  آهش را می‌شنوم

اماکن مرتبطتگ ها

چسب زخم براي عروسک هايکو تازه هاي نشر نشر چشمه چسب زخم براي عروسک هايکو چسب زخم براي عروسک تازه هاي نشر چسب زخم براي عروسک نشر چشمه هايکو چسب زخم براي عروسک چسب زخم براي عروسک تازه هاي نشر هايکو نشر چشمه تازه هاي نشر چسب زخم براي عروسک تازه هاي نشر هايکو تازه هاي نشر نشر چشمه نشر چشمه چسب زخم براي عروسک نشر چشمه هايکو نشر چشمه تازه هاي نشر چسب زخم براي عروسک هايکو تازه هاي نشر چسب زخم براي عروسک هايکو نشر چشمه چسب زخم براي عروسک تازه هاي نشر هايکو چسب زخم براي عروسک تازه هاي نشر نشر چشمه چسب زخم براي عروسک نشر چشمه هايکو چسب زخم براي عروسک نشر چشمه تازه هاي نشر هايکو چسب زخم براي عروسک تازه هاي نشر هايکو چسب زخم براي عروسک نشر چشمه هايکو تازه هاي نشر نشر چشمه هايکو تازه هاي نشر چسب زخم براي عروسک هايکو نشر چشمه چسب زخم براي عروسک هايکو نشر چشمه تازه هاي نشر تازه هاي نشر چسب زخم براي عروسک هايکو تازه هاي نشر چسب زخم براي عروسک نشر چشمه تازه هاي نشر هايکو چسب زخم براي عروسک تازه هاي نشر هايکو نشر چشمه تازه هاي نشر نشر چشمه چسب زخم براي عروسک تازه هاي نشر نشر چشمه هايکو نشر چشمه چسب زخم براي عروسک هايکو نشر چشمه چسب زخم براي عروسک تازه هاي نشر نشر چشمه هايکو چسب زخم براي عروسک نشر چشمه هايکو تازه هاي نشر نشر چشمه تازه هاي نشر چسب زخم براي عروسک نشر چشمه تازه هاي نشر هايکو چسب زخم براي عروسک هايکو تازه هاي نشر نشر چشمه چسب زخم براي عروسک تازه هاي نشر نشر چشمه هايکو چسب زخم براي عروسک نشر چشمه هايکو تازه هاي نشر چسب زخم براي عروسک تازه هاي نشر هايکو نشر چشمه چسب زخم براي عروسک تازه هاي نشر نشر چشمه هايکو چسب زخم براي عروسک هايکو نشر چشمه تازه هاي نشر هايکو چسب زخم براي عروسک تازه هاي نشر نشر چشمه هايکو چسب زخم براي عروسک نشر چشمه تازه هاي نشر هايکو تازه هاي نشر نشر چشمه چسب زخم براي عروسک هايکو تازه هاي نشر چسب زخم براي عروسک نشر چشمه