0
از0 نظر

گرداب سنگی خرم آباد

  139
  نمایش

  گرداب سنگی، یکی از جاذبه‌های تاریخی استان لرستان است که در شمال غربی شهر خرم آباد و در کنار میدان تختی، خیابان ۱۷ شهریور واقع شده است. این گرداب یک دایره عظیم سنگی است که، به صورت متمرکز بر دور تا دور چشمه فصلی احداث شده، قطر داخلی ۱۸ متر و محیط آن ۲۵۶ متر بنا، با پهنای بیش از ۳ متر و بلندی آن تا کف چشمه 9 متر است. این گرداب دارای دریچه‌ای برای هدایت آب‌ آشامیدنی و توزیع آن در سطح شهر خرم‌آباد و سیراب نمودن زمین‌ها بوده است.

  warning icon
  اگر فکر میکنی این اطلاعات نیاز به اصلاح یا افزودن داره . روی دکمه زیر کلیک کن

  سایر اطلاعات گرداب سنگی خرم آباد

  گرداب سنگی به شماره 1274 در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده است.

  مشخصات گرداب سنگی خرم آباد

  گرداب سنگی، یکی از جاذبه‌های تاریخی استان لرستان است که در شمال غربی شهر خرم‌ آباد واقع شده است. این بنا در زبان محلی گِردآو بردینه نامیده می‌شود.

  تاریخچه گرداب سنگی خرم آباد

  بر اساس مستندات و مدارک موجود، قدمت این جاذبه به دوران ساسانی بازمی‌گردد.

  ویژگی‌ها گرداب سنگی خرم آباد

   آبدهی این چشمه ۱۷۰ لیتر در ثانیه است که این میزان در اوایل فصل بهار افزایش می ‌یابد. افزایش و سرریز شدن آب این چشمه از طریق کانال‌ های ساخته شده و جداول طراحی ‌شده در شهر خرم‌ آباد، آب آن را به درون رودخانه شهر سرازیر می ‌کند. با افزایش بارندگی‌، آب این چشمه به بیشترین میزان خروجی خود رسیده و سرریز آب آن به خیابان‌ های اطراف، صحنه‌ هایی منحصربه‌فردی را ایجاد می‌کند.

  سیمای عمومی گرداب سنگی خرم آباد

  گرداب سنگی، یک دایره عظیم سنگی است که به صورت متمرکز بر دور تا دور چشم فصلی احداث شده، قطر داخلی ۱۸ متر و محیط آن ۲۵۶ متر بنا با پهنای بیش از ۳ متر و بلندی آن تا کف چشمه 9 متر است.بنای این گرداب دارای دریچه‌ به ابعاد ۹۰×۱۶۰ است. مواد و مصالح استفاده شده در این بنا، از سنگهای لاشه با ملات ساروج در مغز و قواله تشکیل شده.

  پیشنهاد ویژه گرداب سنگی خرم آباد

  در نزدیکی این جاذبه، سنگ نوشته خرم آباد، قلعه فلک الافلاک و موزه قرار دارد به شما پیشنهاد میکنیم از این جاذبه‌ها هم بازدید کنید.

  زمان مناسب بازدید گرداب سنگی خرم آباد

  با توجه به وضعیت آب و هوایی استان لرستان، بهترین زمان برای بازدید از این جاذبه فصل بهار و تابستان است.

  مشخصات گرداب سنگی خرم آباد

  گرداب سنگی در شمال غربی شهر خرم آباد و در کنار میدان تختی خیابان ۱۷ شهریور واقع شده است گرداب سنگی به صورت یک دایره عظیم سنگی به صورت متمرکز بر دور تا دور چشم فصلی احداث شده است. این بنا برای هدایت آب آشامیدنی، توزیع آن در سطح شهر مشروب نمودن اراضی و بهره برداری از آسیاب های آبی مسیر بوده است. مواد و مصالح آن از سنگهای لاشه

  تاریخچه گرداب سنگی خرم آباد

  مواد و مصالح آن از سنگهای لاشه با ملات ساروج در مغز و قواله در نما می باشد که در ساختمان پل شکسته و خرابه های شهر شاپورخواست مشاهده شده و آن را منسوب به دوره ساسانی نموده است.

  ویژگی‌ها گرداب سنگی خرم آباد

  گرداب سنگی به شماره 1274 در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده است.

  سیمای عمومی گرداب سنگی خرم آباد

  گرداب سنگی که در گویش محلی به آن "گردآوبردینه" گفته مبی شود در شمال غربی شهر خرم آباد و در کنار میدان تختی خیابان ۱۷ شهریور واقع شده است گرداب سنگی به صورت یک دایره عظیم سنگی به صورت متمرکز بر دور تا دور چشم فصلی احداث شده است قطر داخلی ۱۸ متر و محیط آن ۲۵۶ متر بنا با پهنای بیش از ۳ متر و بلندی آن تا کف چشمه 9 متر است گرداب سنگی دارای دریچه بر عهده ۹۰ در ۱۶۰ برای هدایت آب آشامیدنی، توزیع آن در سطح شهر مشروب نمودن اراضی و بهره برداری از آسیاب های آبی مسیر بوده است. مواد و مصالح آن از سنگهای لاشه با ملات ساروج در مغز و قواله در نما می باشد

  زمان مناسب بازدید گرداب سنگی خرم آباد

  در تمام فصول قابل بازدید است.

  مشخصات گرداب سنگی خرم آباد

  گرداب سنگی در شمال غربی شهر خرم آباد و در کنار میدان تختی خیابان ۱۷ شهریور واقع شده است گرداب سنگی به صورت یک دایره عظیم سنگی به صورت متمرکز بر دور تا دور چشم فصلی احداث شده است. این بنا برای هدایت آب آشامیدنی، توزیع آن در سطح شهر مشروب نمودن اراضی و بهره برداری از آسیاب های آبی مسیر بوده است. مواد و مصالح آن از سنگهای لاشه

  تاریخچه گرداب سنگی خرم آباد

  مواد و مصالح آن از سنگهای لاشه با ملات ساروج در مغز و قواله در نما می باشد که در ساختمان پل شکسته و خرابه های شهر شاپورخواست مشاهده شده و آن را منسوب به دوره ساسانی نموده است.

  ویژگی‌ها گرداب سنگی خرم آباد

  گرداب سنگی به شماره 1274 در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده است.

  سیمای عمومی گرداب سنگی خرم آباد

  گرداب سنگی که در گویش محلی به آن "گردآوبردینه" گفته مبی شود در شمال غربی شهر خرم آباد و در کنار میدان تختی خیابان ۱۷ شهریور واقع شده است گرداب سنگی به صورت یک دایره عظیم سنگی به صورت متمرکز بر دور تا دور چشم فصلی احداث شده است قطر داخلی ۱۸ متر و محیط آن ۲۵۶ متر بنا با پهنای بیش از ۳ متر و بلندی آن تا کف چشمه 9 متر است گرداب سنگی دارای دریچه بر عهده ۹۰ در ۱۶۰ برای هدایت آب آشامیدنی، توزیع آن در سطح شهر مشروب نمودن اراضی و بهره برداری از آسیاب های آبی مسیر بوده است. مواد و مصالح آن از سنگهای لاشه با ملات ساروج در مغز و قواله در نما می باشد

  زمان مناسب بازدید گرداب سنگی خرم آباد

  در تمام فصول قابل بازدید است.

  نکات مثبت گرداب سنگی خرم آباد

  قرارگیری در مرکز شهر خرم آباد و نزدیکی به دیگر آثار تاریخی این شهر از وِزگی های مثبت این جاذب به‌شمار می‌رود.

  مشخصات گرداب سنگی خرم آباد

  گرداب سنگی در شمال غربی شهر خرم آباد و در کنار میدان تختی خیابان ۱۷ شهریور واقع شده است گرداب سنگی به صورت یک دایره عظیم سنگی به صورت متمرکز بر دور تا دور چشم فصلی احداث شده است. این بنا برای هدایت آب آشامیدنی، توزیع آن در سطح شهر مشروب نمودن اراضی و بهره برداری از آسیاب های آبی مسیر بوده است. مواد و مصالح آن از سنگهای لاشه

  تاریخچه گرداب سنگی خرم آباد

  مواد و مصالح آن از سنگهای لاشه با ملات ساروج در مغز و قواله در نما می باشد که در ساختمان پل شکسته و خرابه های شهر شاپورخواست مشاهده شده و آن را منسوب به دوره ساسانی نموده است.

  ویژگی‌ها گرداب سنگی خرم آباد

  گرداب سنگی به شماره 1274 در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده است.

  سیمای عمومی گرداب سنگی خرم آباد

  گرداب سنگی که در گویش محلی به آن "گردآوبردینه" گفته مبی شود در شمال غربی شهر خرم آباد و در کنار میدان تختی خیابان ۱۷ شهریور واقع شده است گرداب سنگی به صورت یک دایره عظیم سنگی به صورت متمرکز بر دور تا دور چشم فصلی احداث شده است قطر داخلی ۱۸ متر و محیط آن ۲۵۶ متر بنا با پهنای بیش از ۳ متر و بلندی آن تا کف چشمه 9 متر است گرداب سنگی دارای دریچه بر عهده ۹۰ در ۱۶۰ برای هدایت آب آشامیدنی، توزیع آن در سطح شهر مشروب نمودن اراضی و بهره برداری از آسیاب های آبی مسیر بوده است. مواد و مصالح آن از سنگهای لاشه با ملات ساروج در مغز و قواله در نما می باشد

  زمان مناسب بازدید گرداب سنگی خرم آباد

  در تمام فصول قابل بازدید است.

  امکانات ویژه گرداب سنگی خرم آباد

  این جاذبه دارای امکاناتی همچون: دسترسی به وسایل نقلیه، اقامتگاه، رستوران، بوفه و پوشش شبکه است.

  چه جوری برم ؟

  ماشین شخصی

  با رفتن به میدان تختی خرم آباد می توان از گرداب سنگی بازدید کرد.
  این نزدیکی چی بخوریم ؟
  این نزدیکی کجا‌بمونیم ؟
  این نزدیکی از کجا بخریم ؟

  امکانات و ویژگی‌ها

  امکانات کلی
  مناسب برای بانوان
  تلفن عمومی
  پارکینگ/ جای پارک
  مناسب برای کهنسالان
  مناسب برای کودکان
  آنتن‌دهی تلفن همراه
  تفریحات
  عکاسی
  سختی مسیر
  آسان (راهپیمایی)
  نظر خودتو به دیگران بگو
  تجربه و نظر خودت از سفر رو با ما به اشتراک بذار
  ارسال عکس
  تجربه خودت از سفر رو به بقیه هم نشون بده
  پاسخ سریع دریافت کن
  سوال‌های خودت رو از همسفران و کارشناسان ما بپرس
  پرسش سوال
  Waves Waves Waves

  یه نقطه جدید معرفی کن

  اگه فکر می‌کنی یه مقصد واسه بیرون زدن، سراغ داری و ما معرفیش نکردیم، خودت می‌تونی داخل سایت به بقیه معرفی کنی. دم شما گرم که همراهی.

  برچسب ها