City Id =8

انتخاب استان

برنامه ریز

چقدر میخوای خرج کنی؟! (قیمت ها به تومان است) چیکار می خوای بکنی ؟ چقدر وقت داری؟!

طباخي کاشاني

(89 رای)


اگر از دوست داران کله پاچه هستيد ميتوانيد به طباخي کاشاني در محدوده بلوار کشاورز برويد.


این مکان را با دوستان خود به اشتراک بگذارید

  • طباخي کاشاني
  • طباخي کاشاني
  • طباخي کاشاني
  • طباخي کاشاني
طباخي کاشاني طباخي کاشاني طباخي کاشاني طباخي کاشاني مشاهده گالری

اطلاعات تماس

  • آدرس : بلوار کشاورز - روبروی بازارچه کاخ - پلاک35

«نظرتون چیه؟»

1.توی هفته چند بار بیرون خونه غذا می خوری؟

 هيچي  1 تا 3 وعده  4 تا 10 وعده  بيش از 10 وعده

2.بیشتر با کی می ری شکم گردی؟

 تنهايي  با خونواده  با دوستام  ساير

3.توی روز چقدر وقت آزاد برای تفریح داری؟

 کمتر از يک ساعت  بين يک تا دو ساعت  بين دو تا سه ساعت  بين سه تا چهار ساعت  بيشتر از چهار ساعت

4.توی وقت آزادت چی کار می کنی؟

 خونه مي مونم  مي زنم بيرون  برنامه اي ندارم

5.روزانه چند ساعت برای تفریح از خونه می زنی بیرون؟

 کمتر از يک ساعت  بين يک تا دو ساعت  بين دو تا سه ساعت  بين سه تا چهار ساعت  بيشتر از چهار ساعت

6.وقتی از خونه می زنی بیرون، دوست داری چی کار کنی؟

 پياده روي
 دور دور با ماشين
 برم کلاس هاي ورزشي
 برم کلاس هاي فرهنگي و هنري
 با دوستام جمع شيم يه جا
 پاساژ گردي
 شکم گردي
 ساير

«خیلی ممنون که نظرتون رو به ما گفتین»این طباخی صبح ها با چای وکله پاچه وعصر ها با سیراب وشیردان از شما پذیرایی می کند.

اماکن مرتبطتگ ها

طباخي کاشاني کله پزي بلوار کشاورز منطقه 6 طباخي کاشاني کله پزي طباخي کاشاني بلوار کشاورز طباخي کاشاني منطقه 6 کله پزي طباخي کاشاني طباخي کاشاني بلوار کشاورز کله پزي منطقه 6 بلوار کشاورز طباخي کاشاني بلوار کشاورز کله پزي بلوار کشاورز منطقه 6 منطقه 6 طباخي کاشاني منطقه 6 کله پزي منطقه 6 بلوار کشاورز طباخي کاشاني کله پزي بلوار کشاورز طباخي کاشاني کله پزي منطقه 6 طباخي کاشاني بلوار کشاورز کله پزي طباخي کاشاني بلوار کشاورز منطقه 6 طباخي کاشاني منطقه 6 کله پزي طباخي کاشاني منطقه 6 بلوار کشاورز کله پزي طباخي کاشاني بلوار کشاورز کله پزي طباخي کاشاني منطقه 6 کله پزي بلوار کشاورز منطقه 6 کله پزي بلوار کشاورز طباخي کاشاني کله پزي منطقه 6 طباخي کاشاني کله پزي منطقه 6 بلوار کشاورز بلوار کشاورز طباخي کاشاني کله پزي بلوار کشاورز طباخي کاشاني منطقه 6 بلوار کشاورز کله پزي طباخي کاشاني بلوار کشاورز کله پزي منطقه 6 بلوار کشاورز منطقه 6 طباخي کاشاني بلوار کشاورز منطقه 6 کله پزي منطقه 6 طباخي کاشاني کله پزي منطقه 6 طباخي کاشاني بلوار کشاورز منطقه 6 کله پزي طباخي کاشاني منطقه 6 کله پزي بلوار کشاورز منطقه 6 بلوار کشاورز طباخي کاشاني منطقه 6 بلوار کشاورز کله پزي طباخي کاشاني کله پزي بلوار کشاورز منطقه 6 طباخي کاشاني بلوار کشاورز منطقه 6 کله پزي طباخي کاشاني منطقه 6 کله پزي بلوار کشاورز طباخي کاشاني بلوار کشاورز کله پزي منطقه 6 طباخي کاشاني بلوار کشاورز منطقه 6 کله پزي طباخي کاشاني کله پزي منطقه 6 بلوار کشاورز کله پزي طباخي کاشاني بلوار کشاورز منطقه 6 کله پزي طباخي کاشاني منطقه 6 بلوار کشاورز کله پزي بلوار کشاورز منطقه 6 طباخي کاشاني کله پزي بلوار کشاورز طباخي کاشاني منطقه 6