City Id =8

انتخاب استان

برنامه ریز

چقدر میخوای خرج کنی؟! (قیمت ها به تومان است) چیکار می خوای بکنی ؟ چقدر وقت داری؟!

پارک گلها زنجان

(54 رای)


بوستان گلها از جمله پارک هاي شهر زنجان است که به مکاني مناسب براي تفريح شهروندان و گردشگران تبديل شده است.


این مکان را با دوستان خود به اشتراک بگذارید

  • پارک گلها زنجان
  • پارک گلها زنجان
  • پارک گلها زنجان
  • پارک گلها زنجان
پارک گلها زنجان پارک گلها زنجان پارک گلها زنجان پارک گلها زنجان مشاهده گالری

اطلاعات تماس

  • آدرس : زنجان – میدان گلها – پارک گلها

«نظرتون چیه؟»

1.توی روز چقدر وقت آزاد برای تفریح داری؟

 کمتر از يک ساعت  بين يک تا دو ساعت  بين دو تا سه ساعت  بين سه تا چهار ساعت  بيشتر از چهار ساعت

2.توی وقت آزادت چی کار می کنی؟

 خونه مي مونم  مي زنم بيرون  برنامه اي ندارم

3.روزانه چند ساعت برای تفریح از خونه می زنی بیرون؟

 کمتر از يک ساعت  بين يک تا دو ساعت  بين دو تا سه ساعت  بين سه تا چهار ساعت  بيشتر از چهار ساعت

4.وقتی از خونه می زنی بیرون، دوست داری چی کار کنی؟

 پياده روي
 دور دور با ماشين
 برم کلاس هاي ورزشي
 برم کلاس هاي فرهنگي و هنري
 با دوستام جمع شيم يه جا
 پاساژ گردي
 شکم گردي
 ساير

«خیلی ممنون که نظرتون رو به ما گفتین»پارک گلها دارای مساحت 31311 متر مربع بوده و در منطقه 1 شهرداری واقع شده است .

  • منبع

    سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری زنجان

اماکن مرتبطتگ ها

زنجان پارک گلها گردشگري شهري زنجان پارک زنجان گلها زنجان گردشگري شهري پارک زنجان زنجان گلها پارک گردشگري شهري گلها زنجان گلها پارک گلها گردشگري شهري گردشگري شهري زنجان گردشگري شهري پارک گردشگري شهري گلها زنجان پارک گلها زنجان پارک گردشگري شهري زنجان گلها پارک زنجان گلها گردشگري شهري زنجان گردشگري شهري پارک زنجان گردشگري شهري گلها پارک زنجان گلها پارک زنجان گردشگري شهري پارک گلها گردشگري شهري پارک گلها زنجان پارک گردشگري شهري زنجان پارک گردشگري شهري گلها گلها زنجان پارک گلها زنجان گردشگري شهري گلها پارک زنجان گلها پارک گردشگري شهري گلها گردشگري شهري زنجان گلها گردشگري شهري پارک گردشگري شهري زنجان پارک گردشگري شهري زنجان گلها گردشگري شهري پارک زنجان گردشگري شهري پارک گلها گردشگري شهري گلها زنجان گردشگري شهري گلها پارک زنجان پارک گلها گردشگري شهري زنجان گلها گردشگري شهري پارک زنجان گردشگري شهري پارک گلها زنجان گلها پارک گردشگري شهري زنجان گلها گردشگري شهري پارک زنجان پارک گردشگري شهري گلها پارک زنجان گلها گردشگري شهري پارک زنجان گردشگري شهري گلها پارک گلها گردشگري شهري زنجان پارک گلها زنجان گردشگري شهري