City Id =8

انتخاب استان

برنامه ریز

چقدر میخوای خرج کنی؟! (قیمت ها به تومان است) چیکار می خوای بکنی ؟ چقدر وقت داری؟!

پارک بعثت زنجان

(87 رای)


براي پارک هايي با مساحت بيشتر از 20 هزار متر مربع پارک بعثت از جمله بوستان هاي اصلي شهر زنجان  به شمار مي رود که با فضايي مناسب و امکانات رفاهي خوب مورد استفاده شهروندان قرار مي گيرد.


این مکان را با دوستان خود به اشتراک بگذارید

  • پارک بعثت زنجان
  • پارک بعثت زنجان
  • پارک بعثت زنجان
  • پارک بعثت زنجان
پارک بعثت زنجان پارک بعثت زنجان پارک بعثت زنجان پارک بعثت زنجان مشاهده گالری

اطلاعات تماس

  • آدرس : زنجان – پارک بعثت

«نظرتون چیه؟»

1.توی روز چقدر وقت آزاد برای تفریح داری؟

 کمتر از يک ساعت  بين يک تا دو ساعت  بين دو تا سه ساعت  بين سه تا چهار ساعت  بيشتر از چهار ساعت

2.توی وقت آزادت چی کار می کنی؟

 خونه مي مونم  مي زنم بيرون  برنامه اي ندارم

3.روزانه چند ساعت برای تفریح از خونه می زنی بیرون؟

 کمتر از يک ساعت  بين يک تا دو ساعت  بين دو تا سه ساعت  بين سه تا چهار ساعت  بيشتر از چهار ساعت

4.وقتی از خونه می زنی بیرون، دوست داری چی کار کنی؟

 پياده روي
 دور دور با ماشين
 برم کلاس هاي ورزشي
 برم کلاس هاي فرهنگي و هنري
 با دوستام جمع شيم يه جا
 پاساژ گردي
 شکم گردي
 ساير

«خیلی ممنون که نظرتون رو به ما گفتین»پارک بعثت دارای مساحت 20312 متر مربع بوده و در منطقه 3 شهرداری واقع شده است .

  • منبع

    سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری زنجان

اماکن مرتبطتگ ها

زنجان پارک بعثت گردشگري شهري زنجان پارک زنجان بعثت زنجان گردشگري شهري پارک زنجان زنجان بعثت پارک گردشگري شهري بعثت زنجان بعثت پارک بعثت گردشگري شهري گردشگري شهري زنجان گردشگري شهري پارک گردشگري شهري بعثت زنجان پارک بعثت زنجان پارک گردشگري شهري زنجان بعثت پارک زنجان بعثت گردشگري شهري زنجان گردشگري شهري پارک زنجان گردشگري شهري بعثت پارک زنجان بعثت پارک زنجان گردشگري شهري پارک بعثت گردشگري شهري پارک بعثت زنجان پارک گردشگري شهري زنجان پارک گردشگري شهري بعثت بعثت زنجان پارک بعثت زنجان گردشگري شهري بعثت پارک زنجان بعثت پارک گردشگري شهري بعثت گردشگري شهري زنجان بعثت گردشگري شهري پارک گردشگري شهري زنجان پارک گردشگري شهري زنجان بعثت گردشگري شهري پارک زنجان گردشگري شهري پارک بعثت گردشگري شهري بعثت زنجان گردشگري شهري بعثت پارک زنجان پارک بعثت گردشگري شهري زنجان بعثت گردشگري شهري پارک زنجان گردشگري شهري پارک بعثت زنجان بعثت پارک گردشگري شهري زنجان بعثت گردشگري شهري پارک زنجان پارک گردشگري شهري بعثت پارک زنجان بعثت گردشگري شهري پارک زنجان گردشگري شهري بعثت پارک بعثت گردشگري شهري زنجان پارک بعثت زنجان گردشگري شهري