0
از0 نظر

قله های اشترانکوه لرستان

  190
  نمایش

  رشته کوه بزرگ اشترانکوه لرستان از سمت شمال غربی به جنوب شرقی در فاصله تقریبی 18 کیلومتری جنوب غربی شهرستان ازنا تا منطقه کوهستان چقاگرگ  امتداد می یابد. از جمله مهم ترین کوه های اشترانکوه می توان به گل گل 4100 متر، گل گهر 3950 متر، سن بران 4150 متر، میرزایی 3700 متر، فیالستون 3800 متر اشاره کرد.

  warning icon
  اگر فکر میکنی این اطلاعات نیاز به اصلاح یا افزودن داره . روی دکمه زیر کلیک کن

  مشخصات قله های اشترانکوه لرستان

  قلل مهم و مشهور خط الرأس اشترانکوه از شمال به جنوب به ترتیب عبارتند از : کولورید 3866 متر، گل گهر 3950 متر، کوله لایو 4070 متر، سن بران 4150 متر، میرزایی 3800 متر، فیال سون 3850 متر، مهرجام 3850 متر، پیاره 3800 متر، ازنودر 3700 متر، و کوله جنون 3850 متر که جملگی بر روی این خط الرأس قرار گرفته اند. قلل اشترانکوه به صورت قوس هایی هستند که در منتهی الیه هر قوس آن برفچال و یا یخچال بزرگی حد فاصله دو قله مهم قرار گرفته است. سراسر جناح های شرقی و غربی اشترانکوه در محاصره دیواره ها و بندهای سنگی بزرگ می باشد که به نسبت می توان از یال های شرقی منطقه به نحو بهتری برای صعود نام برد.

  ویژگیها قله های اشترانکوه لرستان

  ویژگی خاص : وجود یخچال بزرگ چال کبود در حد فاصل دو قله گل گل و چای کبود به علاوه دریاچه های گهربزرگ و گهر کوچک در جناح غربی قله از مهمترین و زیباترین عناصر طبیعی جبال اشترانکوه محسوب می گردند.

  زمان مناسب بازدید قله های اشترانکوه لرستان

  بهترین زمان برای صعود به خط الرأس اشترانکوه اواخر خرداد ماه تا اواخر تیر ماه است. صعود زمستانی به منطقه اشترانکوه بسیار دشوار و توأم با مشکلات جدی است. حجم سنگین برف در زیر چال کبود و مواجهه با مسرهای ترکیبی یخ و برف و صخره از ویژگی های زمستان اشترانکوه است.

  شرایط استفاده قله های اشترانکوه لرستان

  اگر فقط قصد اجرای صعود به قله مرتفع سن بران به ارتفاع 4150 متر به عنوان بلندترین قله اشترانکوه را داشته باشیم از نظر فنی و درگیری با صخره و یخچال نیاز به تجربه زیاد در زمینه کار فنی و صعود دیواره نداریم. لیکن زمانی که صعود به خط الرأس اشترانکوه به عنوان هدف اصلی برنامه مد نظر قرار می گیرد تسلط بر مهارت های کوهنوردی و آشنایی با فنون صخره نوردی یک ضرورت غیر قابل چشم پوشی است. بنابراین برای صعود به خط الرأس قلل اشترانکوه به خصصو ارتفاعاتی که از آنها نام برده شده است نیازمند به آمادگی بیشتر برای اجرای این برنامه هستیم و در این راه توجه به زمان و موفقیت در برنامه را بالا خواهد برد. بدین لحاظ خردادماه و تیرماه زمان های مناسبی برای این برنامه محسوب می شوند. ما نیز در میانه یکی از این ماه ها وارد منطقه درود گردیده و سپس به آبادی تیون می رسیم. از طریق مسیر پاکوب مشخص به سوی جنوب غرب از ده خارج می شویم (1). ازسربالایی تپه ماهورها و عرض چند جوی آب می گذاریم. در حالی که نمای خط الرأس اشترانکوه از دور دست ها پدیدار می گردد و ما رفته رفته به آن نزدیکتر می شویم، خود را به پناهگاه سنگی چشمه گل گل می رسانیم (2). استراحت کوتاهی کرده اینجا را به سمت لبه بلند خاکی که به صورت سدی در مقابل دو قله و چال کبود حائل است ترک می کنیم. از طریق راه مالرو در کمرکش کوه مقابل پناهگاه با کمی انحراف به سمت راست از شیب تندی به راه ادامه می دهیم. این شیب پس از مدتی به طور مستقیم به ابتدای دره عظیم و قوسی شکلچال کبود می رسد. اُبهت یخچال های اشترانکوه به راستی دیدنی است. خود را به جانپناه قرمز رنگ چال کبود در سطح مرتفع آن رسانده و شبی را درون آن به سر می ببریم. صبح زود از خواب برمی خیزیم و با جمع آوری وسایل سبکی که برای صعود مشکل خود آماده کرده ایم از سمت راست جانپناه به سوی تیغه های گل گل ارتفاع می گیریم. مسیر با عبور از لابه لای صخره ها و مقداری سنگ نوردی به سوی قله برج مانند گل گل توأم است. این مسیر را با احتیاط و دقت کامل پیموده و پس از مدتی به بالای قله 4199 متریگل گل با طی شیب تند آن می رسیم. مناظر اطراف به خصوص پریزکوه بزرگ و دریاچه زیبای گهر بسیار دیدنی هستند. از قله برروی خط الرأس جنوبی که با سنگ نوردی طبیعی توأم می باشد شاخک ها و برج های صخره ای را عبور کرده، از فراز یخچال چال کبود و یکی دو زبانه آن که تا روی خط الرأس بالا کشیده شده است می گذریم. پس از پشت سرگذاردن قلل گل گهر، کوله لایو از یک شیب تند سنگلاخی و گاهی صخره ای به سن بران که مرتفع ترین قله اشترانکوه است صعود می کنیم. قله صخره ای میرزایی هدف دوم ما در فاصله نزدیکی با سن بران قرار دارد که از روی قله به خوبی در جنوب دیده می شود. یخچال ها و برفچال ها از هر سو قله را در بر گرفته اند. هوا صاف و بدون ابر و کمی گرم شده است. در افق های جنوبی قلل قالی کوه و کزنستون دیده می شوند و در غرب قله های پریزکوه با سوزنی ها و برج هایشان تا جلگه خوزستان به پیش می روند. دریاچه گهر بزرگ در زیر پایمان و در زیر آسمان فیروزه ای جلوه ای خاص دارد. از تماشای این همه مناظر سیر نمی شویم. اما فرصت زیادی نداریم بعد از ظهر شده و به غروب آفتاب جز اندکی نمانده است. با احتیاط و اندکی سنگ نوردی از سراشیبی جنوبی سن بران پایین آمده از یک قله فرعی کوچک عبور کرده و در محلی تقریباً مناسب برای اتراق مستقر می شویم. شبی سرد را پشت سر گذاشتیم. با تابش اولین شعاع های خورشید به سمت جنوب حرکت می کنیم. باد سردی می وزد که حرکت را مشکل می سازد. پس از چند نوبت درگیری با صخره ها به قله نوک تیز میرزایی صعود ی کنیم. فرصت زیادی برای رفت و بازگشت به محل کمپ در زیر قله سن بران نداریم. بنابراین با دقت و سرعت لازم برروی خط الرأس با عبور از چند قله فرعی به ارتفاع 3650 تا 3700 متر با طی مسیری توأم با سنگ نوردی به قله فیالسون بر بالای دره بزرگ یخچالی آن دست می یابیم. ادامه خط الرأس اشترانکوه را در سمت جنوب پیش رو داریم. یال های شرقی پس از رسیدن به لبه خط الرأس ارتفاع می گیرند و تشکیل قلل برج مانندی را داده و سپس توسط دیواره های مرتفعی به صورت بریده تا عمق دره گهر به پایین کشیده میشوند. خشونت طبیعت اشترانکوه پس از دست و پنجه نرم کردن با صخره های خط الرأس به خوبی برما آشکار شده است. از مسیر صعود شده با دقت و احتیاط هر چه تمامتر به سمت شمال باز میگردیم و پس از رسیدن به محل کمپ با صعود برروی یال شرقی سن بران از امتداد آن به سوی جانپناه چال کبود می رویم و با عبور از مسیرهای صخره ای به یخچال باز می گردیم.
  چه جوری برم ؟

  پیاده روی

  اگر فقط قصد اجرای صعود به قله مرتفع سن بران به ارتفاع 4150 متر به عنوان بلندترین قله اشترانکوه را داشته باشیم از نظر فنی و درگیری با صخره و یخچال نیاز به تجربه زیاد در زمینه کار فنی و صعود دیواره نداریم. لیکن زمانی که صعود به خط الرأس اشترانکوه به عنوان هدف اصلی برنامه مد نظر قرار می گیرد تسلط بر مهارت های کوهنوردی و آشنایی با فنون صخره نوردی یک ضرورت غیر قابل چشم پوشی است. بنابراین برای صعود به خط الرأس قلل اشترانکوه به خصصو ارتفاعاتی که از آنها نام برده شده است نیازمند به آمادگی بیشتر برای اجرای این برنامه هستیم و در این راه توجه به زمان و موفقیت در برنامه را بالا خواهد برد. بدین لحاظ خردادماه و تیرماه زمان های مناسبی برای این برنامه محسوب می شوند. ما نیز در میانه یکی از این ماه ها وارد منطقه درود گردیده و سپس به آبادی تیون می رسیم. از طریق مسیر پاکوب مشخص به سوی جنوب غرب از ده خارج می شویم (1). ازسربالایی تپه ماهورها و عرض چند جوی آب می گذاریم. در حالی که نمای خط الرأس اشترانکوه از دور دست ها پدیدار می گردد و ما رفته رفته به آن نزدیکتر می شویم، خود را به پناهگاه سنگی چشمه گل گل می رسانیم (2). استراحت کوتاهی کرده اینجا را به سمت لبه بلند خاکی که به صورت سدی در مقابل دو قله و چال کبود حائل است ترک می کنیم. از طریق راه مالرو در کمرکش کوه مقابل پناهگاه با کمی انحراف به سمت راست از شیب تندی به راه ادامه می دهیم. این شیب پس از مدتی به طور مستقیم به ابتدای دره عظیم و قوسی شکلچال کبود می رسد. اُبهت یخچال های اشترانکوه به راستی دیدنی است. خود را به جانپناه قرمز رنگ چال کبود در سطح مرتفع آن رسانده و شبی را درون آن به سر می ببریم. صبح زود از خواب برمی خیزیم و با جمع آوری وسایل سبکی که برای صعود مشکل خود آماده کرده ایم از سمت راست جانپناه به سوی تیغه های گل گل ارتفاع می گیریم. مسیر با عبور از لابه لای صخره ها و مقداری سنگ نوردی به سوی قله برج مانند گل گل توأم است. این مسیر را با احتیاط و دقت کامل پیموده و پس از مدتی به بالای قله 4199 متریگل گل با طی شیب تند آن می رسیم. مناظر اطراف به خصوص پریزکوه بزرگ و دریاچه زیبای گهر بسیار دیدنی هستند. از قله برروی خط الرأس جنوبی که با سنگ نوردی طبیعی توأم می باشد شاخک ها و برج های صخره ای را عبور کرده، از فراز یخچال چال کبود و یکی دو زبانه آن که تا روی خط الرأس بالا کشیده شده است می گذریم. پس از پشت سرگذاردن قلل گل گهر، کوله لایو از یک شیب تند سنگلاخی و گاهی صخره ای به سن بران که مرتفع ترین قله اشترانکوه است صعود می کنیم. قله صخره ای میرزایی هدف دوم ما در فاصله نزدیکی با سن بران قرار دارد که از روی قله به خوبی در جنوب دیده می شود. یخچال ها و برفچال ها از هر سو قله را در بر گرفته اند. هوا صاف و بدون ابر و کمی گرم شده است. در افق های جنوبی قلل قالی کوه و کزنستون دیده می شوند و در غرب قله های پریزکوه با سوزنی ها و برج هایشان تا جلگه خوزستان به پیش می روند. دریاچه گهر بزرگ در زیر پایمان و در زیر آسمان فیروزه ای جلوه ای خاص دارد. از تماشای این همه مناظر سیر نمی شویم. اما فرصت زیادی نداریم بعد از ظهر شده و به غروب آفتاب جز اندکی نمانده است. با احتیاط و اندکی سنگ نوردی از سراشیبی جنوبی سن بران پایین آمده از یک قله فرعی کوچک عبور کرده و در محلی تقریباً مناسب برای اتراق مستقر می شویم. شبی سرد را پشت سر گذاشتیم. با تابش اولین شعاع های خورشید به سمت جنوب حرکت می کنیم. باد سردی می وزد که حرکت را مشکل می سازد. پس از چند نوبت درگیری با صخره ها به قله نوک تیز میرزایی صعود ی کنیم. فرصت زیادی برای رفت و بازگشت به محل کمپ در زیر قله سن بران نداریم. بنابراین با دقت و سرعت لازم برروی خط الرأس با عبور از چند قله فرعی به ارتفاع 3650 تا 3700 متر با طی مسیری توأم با سنگ نوردی به قله فیالسون بر بالای دره بزرگ یخچالی آن دست می یابیم. ادامه خط الرأس اشترانکوه را در سمت جنوب پیش رو داریم. یال های شرقی پس از رسیدن به لبه خط الرأس ارتفاع می گیرند و تشکیل قلل برج مانندی را داده و سپس توسط دیواره های مرتفعی به صورت بریده تا عمق دره گهر به پایین کشیده میشوند. خشونت طبیعت اشترانکوه پس از دست و پنجه نرم کردن با صخره های خط الرأس به خوبی برما آشکار شده است. از مسیر صعود شده با دقت و احتیاط هر چه تمامتر به سمت شمال باز میگردیم و پس از رسیدن به محل کمپ با صعود برروی یال شرقی سن بران از امتداد آن به سوی جانپناه چال کبود می رویم و با عبور از مسیرهای صخره ای به یخچال باز می گردیم.
  این نزدیکی چی بخوریم ؟
  این نزدیکی کجا بمونیم ؟
  این نزدیکی از کجا بخریم ؟

  امکانات و ویژگی‌ها

  امکانات کلی
  مناسب برای بانوان
  مناسب برای کهنسالان
  مناسب برای کودکان
  تفریحات
  عکاسی
  پیاده روی
  سختی مسیر
  متوسط ( صعود ساده از معابر سنگی )
  نظر خودتو به دیگران بگو
  احساس , نقد و بررسی خودت از سفر به این مکان چیه؟
  ارسال عکس
  دنیا تجربه سفر به این مکان را از چشم تو می خواد ببینه.
  پاسخ سریع دریافت کن
  سوالات برتر تو از همسفران و کارشناسان ما بپرس .
  پرسش سوال
  Waves Waves Waves

  یه نقطه جدید معرفی کن

  اگر فکر می کنی که یه نقطه واسه بیرون زدن سراغ داری و ما معرفیش نکردیم . تو می تونی دس بکار شی و به هم دوستان معرفیش کنی. دمتم گرم

  logo-samandehi