City Id =8

انتخاب استان

برنامه ریز

چقدر میخوای خرج کنی؟! (قیمت ها به تومان است) چیکار می خوای بکنی ؟ چقدر وقت داری؟!

هيچ آدم برفي زن نمي شود

(79 رای)


مجموعه شعر «هيچ آدم‌‌برفي‌اي زن نمي‌شود» سروده زري محمدي خرمي از سوي انتشارات «آواي کلار» چاپ و روانه کتابفروشي‌ها شد.

این مکان را با دوستان خود به اشتراک بگذارید

 • هيچ آدم برفي زن نمي شود
 • هيچ آدم برفي زن نمي شود
هيچ آدم برفي زن نمي شود هيچ آدم برفي زن نمي شود مشاهده گالری

«نظرتون چیه؟»

1.هر روز چقدر از وقتت رو صرف مطالعه می کنی؟

 کمتر از نيم ساعت  بين نيم تا يک ساعت  بين يک تا دو ساعت  بيشتر از دو ساعت

2.چه نوع کتابهایی رو بیشتر دوست داری؟

 داستان و رمان  کتاب شعر  کتاباي تاريخي  کتاباي علمي  کتاباي عمومي  ساير

3.برای خرید کتاب سالیانه چقدر هزینه می کنی؟

 کمتر از 50 هزار تومان  بين 50 تا 150 هزار تومان  بين 150 تا 300 هزار تومان  بيشتر از 300 هزار تومان

4.هر روز چقدر از وقتت رو توی اینترنت می گذرونی؟

 کمتر از يک ساعت
 بين يک تا دو ساعت
 بين دو تا سه ساعت
 بين سه تا چهار ساعت
 بيشتر از چهار ساعت

«خیلی ممنون که نظرتون رو به ما گفتین»این مجموعه شامل 59 شعر سپید کوتاه و بلند است. شاعر بیشتر به تنهایی زن امروز با دنیای پیرامونش می‌پردازد. روای اکثر این شعرها مستاصل از سرنوشت و بی‌رحمی روزگار است. شخصیت‌های او گاهی به رویا و تخیل پناه می‌برند و زندگی را بسط و گسترش می‌دهند گاهی نیز در دنیای خویشتن، پذیرش شرایط موجود را به نمایش می‌گذارد. زری محمدی خرمی در صدد واکنش و اعتراض نسبت به جهان اطرافش نیست بلکه با ظرافت و خونسردی خاصی چگونگی پذیرش این شرایط به وجود آمده را در حوزه روابط انسانی و فقر و عدم تفاهم اجتماعی در دنیای خشن مرد سالار را نشان می‌دهد. حتی روایت عاشقانه او نیز از حرارت و حلاوت آتشین و رمانتیک عاری است.

 • سایر اطلاعات

  دو نمونه از شعرهای کوتاه این کتاب را با هم می‌خوانیم:

  فکر می‌کند
  همیشه
  پرنده‌ای روی شاخه است
  یا
  کسی پشت در
  خودش را پنهان می‌کند
  تفنگ

  ........................................

  کرم
  دراز کشیده است
  ماهیگیر دراز کشیده است
  کرم می‌گوید
  مرا که طعمه کنی ماهی بزرگی نمی‌گیری
  کرم قلاب می‌اندازد
  و
  ماهی بزرگی می‌گیرد

اماکن مرتبطتگ ها

تازه هاي نشر هيچ آدم برفي زن نمي شود شعر نو کتاب تازه هاي نشر هيچ آدم برفي زن نمي شود تازه هاي نشر شعر نو تازه هاي نشر کتاب هيچ آدم برفي زن نمي شود تازه هاي نشر تازه هاي نشر شعر نو هيچ آدم برفي زن نمي شود کتاب شعر نو تازه هاي نشر شعر نو هيچ آدم برفي زن نمي شود شعر نو کتاب کتاب تازه هاي نشر کتاب هيچ آدم برفي زن نمي شود کتاب شعر نو تازه هاي نشر هيچ آدم برفي زن نمي شود شعر نو تازه هاي نشر هيچ آدم برفي زن نمي شود کتاب تازه هاي نشر شعر نو هيچ آدم برفي زن نمي شود تازه هاي نشر شعر نو کتاب تازه هاي نشر کتاب هيچ آدم برفي زن نمي شود تازه هاي نشر کتاب شعر نو هيچ آدم برفي زن نمي شود تازه هاي نشر شعر نو هيچ آدم برفي زن نمي شود تازه هاي نشر کتاب هيچ آدم برفي زن نمي شود شعر نو کتاب هيچ آدم برفي زن نمي شود شعر نو تازه هاي نشر هيچ آدم برفي زن نمي شود کتاب تازه هاي نشر هيچ آدم برفي زن نمي شود کتاب شعر نو شعر نو تازه هاي نشر هيچ آدم برفي زن نمي شود شعر نو تازه هاي نشر کتاب شعر نو هيچ آدم برفي زن نمي شود تازه هاي نشر شعر نو هيچ آدم برفي زن نمي شود کتاب شعر نو کتاب تازه هاي نشر شعر نو کتاب هيچ آدم برفي زن نمي شود کتاب تازه هاي نشر هيچ آدم برفي زن نمي شود کتاب تازه هاي نشر شعر نو کتاب هيچ آدم برفي زن نمي شود تازه هاي نشر کتاب هيچ آدم برفي زن نمي شود شعر نو کتاب شعر نو تازه هاي نشر کتاب شعر نو هيچ آدم برفي زن نمي شود تازه هاي نشر هيچ آدم برفي زن نمي شود شعر نو کتاب تازه هاي نشر شعر نو کتاب هيچ آدم برفي زن نمي شود تازه هاي نشر کتاب هيچ آدم برفي زن نمي شود شعر نو تازه هاي نشر شعر نو هيچ آدم برفي زن نمي شود کتاب تازه هاي نشر شعر نو کتاب هيچ آدم برفي زن نمي شود تازه هاي نشر هيچ آدم برفي زن نمي شود کتاب شعر نو هيچ آدم برفي زن نمي شود تازه هاي نشر شعر نو کتاب هيچ آدم برفي زن نمي شود تازه هاي نشر کتاب شعر نو هيچ آدم برفي زن نمي شود شعر نو کتاب تازه هاي نشر هيچ آدم برفي زن نمي شود شعر نو تازه هاي نشر کتاب