City Id =26

انتخاب استان

برنامه ریز

چقدر میخوای خرج کنی؟! (قیمت ها به تومان است) چیکار می خوای بکنی ؟ چقدر وقت داری؟!

مرکز خريد

 • مرکز خرید الماس شهر خرم آباد
  (66 رای)


  مرکز خرید الماس شهر یکی از پاساژهای معروف خرم آباد است که در خیابان کاشانی این شهر قرار دارد.

  0 دیدگاه 0 بازدید
 • بازار سنتی خرم آباد
  (63 رای)


  بازار سنتی و سرپوشیده خرم آباد میراث به جا مانده از گذشته در تنها کاروان سرای قدیمی که در مرکز شهر خرم آباد قرار دارد.

  0 دیدگاه 0 بازدید
 • پاساژ آرش خرم آباد Arash Mall
  (63 رای)


  پاساژ آرش خرم آباد از دیگر مراکز خرید معروف این شهر است که در خیابان کاشانی خرم آباد قرار گرفته است.

  0 دیدگاه 0 بازدید
 • پاساژ تقی خانی خرم آباد
  (44 رای)


  پاساژ تقی خانی خرم آباد از جمله مراکز خرید این شهر است که در خیابان شهدای شرقی قرار دارد.

  0 دیدگاه 0 بازدید
 • پاساژ مهر خرم آباد
  (63 رای)


  پاساژ مهر خرم آباد در نزدیکی پل صفوی این شهر و در خیابان مجاهدین اسلام قرار دارد.

  0 دیدگاه 0 بازدید
 • پاساژ مهر خرم آباد

  پاساژ مهر خرم آباد در نزدیکی پل صفوی این شهر و در خیابان مجاهدین اسلام قرار دارد.

  0 دیدگاه 0 بازدید
 • پاساژ تقی خانی خرم آباد

  پاساژ تقی خانی خرم آباد از جمله مراکز خرید این شهر است که در خیابان شهدای شرقی قرار دارد.

  0 دیدگاه 0 بازدید
 • پاساژ آرش خرم آباد Arash Mall

  پاساژ آرش خرم آباد از دیگر مراکز خرید معروف این شهر است که در خیابان کاشانی خرم آباد قرار گرفته است.

  0 دیدگاه 0 بازدید
 • بازار سنتی خرم آباد

  بازار سنتی و سرپوشیده خرم آباد میراث به جا مانده از گذشته در تنها کاروان سرای قدیمی که در مرکز شهر خرم آباد قرار دارد.

  0 دیدگاه 0 بازدید
 • مرکز خرید الماس شهر خرم آباد

  مرکز خرید الماس شهر یکی از پاساژهای معروف خرم آباد است که در خیابان کاشانی این شهر قرار دارد.

  0 دیدگاه 0 بازدید
 • پاساژ مهر خرم آباد

  پاساژ مهر خرم آباد در نزدیکی پل صفوی این شهر و در خیابان مجاهدین اسلام قرار دارد.

  0 دیدگاه 0 بازدید
 • پاساژ تقی خانی خرم آباد

  پاساژ تقی خانی خرم آباد از جمله مراکز خرید این شهر است که در خیابان شهدای شرقی قرار دارد.

  0 دیدگاه 0 بازدید
 • پاساژ آرش خرم آباد Arash Mall

  پاساژ آرش خرم آباد از دیگر مراکز خرید معروف این شهر است که در خیابان کاشانی خرم آباد قرار گرفته است.

  0 دیدگاه 0 بازدید
 • بازار سنتی خرم آباد

  بازار سنتی و سرپوشیده خرم آباد میراث به جا مانده از گذشته در تنها کاروان سرای قدیمی که در مرکز شهر خرم آباد قرار دارد.

  0 دیدگاه 0 بازدید
 • مرکز خرید الماس شهر خرم آباد

  مرکز خرید الماس شهر یکی از پاساژهای معروف خرم آباد است که در خیابان کاشانی این شهر قرار دارد.

  0 دیدگاه 0 بازدید

مجله خبری

آرشیو مجله خبری

انتخاب استان

برنامه ریز

چقدر میخوای خرج کنی؟! (قیمت ها به تومان است) چیکار می خوای بکنی ؟ چقدر وقت داری؟!