City Id =14

انتخاب استان

برنامه ریز

چقدر میخوای خرج کنی؟! (قیمت ها به تومان است) چیکار می خوای بکنی ؟ چقدر وقت داری؟!

پارک ملي

 • مجموعه تفريحي ائل داغي
  (87 رای)


  مجموعه تفریحی و کوهستانی ائل داغی یکی از مراکز تفریحی و گردشگری زنجان است.

  0 دیدگاه 3817 بازدید
 • منطقه حفاظت شده سرخ آباد
  (70 رای)


  منطقه حفاظت شده سرخ آباد در 18 كيلومتري شمال غرب زنجان واقع شده است. آهوی ایرانی زیباترین و بارزترین پستاندار این منطقه‌ به شمار می رود.

  0 دیدگاه 3081 بازدید
 • دهكده ي تفريحي گاوازنگ
  (75 رای)


  دهكده ي تفريحي گاوازنگ در موقعیت شمال شهر زنجان قرار دارد.

  0 دیدگاه 2315 بازدید
 • منطقه حفاظت شده انگوران
  (47 رای)


  منطقه حفاظت شده انگوران در جنوب غربی استان زنجان در شهرستان ماهنشان قرار گرفته است.

  0 دیدگاه 1645 بازدید
 • منطقه شکار ممنوع فيله خاصه
  (61 رای)


  از جمله مناطق شکار ممنوع استان زنجان می توان به منطقه فیله خاصه اشاره کرد.

  0 دیدگاه 3027 بازدید
 • منطقه حفاظت شده سرخ آباد
  (76 رای)


  منطقه حفاظت شده سرخ آباد واقع در استان زنجان دارای مساحت 120010 هكتار است.

  0 دیدگاه 1823 بازدید
 • منطقه شکار ممنوع فيله خاصه
  (86 رای)


  منطقه شکار ممنوع فیله خاصه منطقه ای غنی از نظرحیات وحش اما در خطر است؛ به همین منظور به مدت 5 سال است که شکار در آن ممنوع شده است. حيات وحش این منطقه شامل آهوي ايراني،گراز، پرندگاني چون كبك، باقرقره، انواع پرندگان شكاري، انواع پرندگان آبزي و كنار آبزي مهاجر زمستاني و انواع خزندگان است.

  0 دیدگاه 1086 بازدید
 • منطقه شکار ممنوع خرمنه سر
  (50 رای)


  منطقه شکار ممنوع خرمنه سر طارم در شمال استان زنجان قرار دارد.

  0 دیدگاه 1650 بازدید
 • مجموعه تفريحي ائل داغي

  مجموعه تفریحی و کوهستانی ائل داغی یکی از مراکز تفریحی و گردشگری زنجان است.

  0 دیدگاه 3817 بازدید
 • دهكده ي تفريحي گاوازنگ

  دهكده ي تفريحي گاوازنگ در موقعیت شمال شهر زنجان قرار دارد.

  0 دیدگاه 2315 بازدید
 • منطقه شکار ممنوع خرمنه سر

  منطقه شکار ممنوع خرمنه سر طارم در شمال استان زنجان قرار دارد.

  0 دیدگاه 1650 بازدید
 • منطقه حفاظت شده انگوران

  منطقه حفاظت شده انگوران در جنوب غربی استان زنجان در شهرستان ماهنشان قرار گرفته است.

  0 دیدگاه 1645 بازدید
 • منطقه حفاظت شده سرخ آباد

  منطقه حفاظت شده سرخ آباد واقع در استان زنجان دارای مساحت 120010 هكتار است.

  0 دیدگاه 1823 بازدید
 • منطقه شکار ممنوع فيله خاصه

  از جمله مناطق شکار ممنوع استان زنجان می توان به منطقه فیله خاصه اشاره کرد.

  0 دیدگاه 3027 بازدید
 • منطقه شکار ممنوع فيله خاصه

  منطقه شکار ممنوع فیله خاصه منطقه ای غنی از نظرحیات وحش اما در خطر است؛ به همین منظور به مدت 5 سال است که شکار در آن ممنوع شده است. حيات وحش این منطقه شامل آهوي ايراني،گراز، پرندگاني چون كبك، باقرقره، انواع پرندگان شكاري، انواع پرندگان آبزي و كنار آبزي مهاجر زمستاني و انواع خزندگان است.

  0 دیدگاه 1086 بازدید
 • منطقه حفاظت شده سرخ آباد

  منطقه حفاظت شده سرخ آباد در 18 كيلومتري شمال غرب زنجان واقع شده است. آهوی ایرانی زیباترین و بارزترین پستاندار این منطقه‌ به شمار می رود.

  0 دیدگاه 3081 بازدید
 • مجموعه تفريحي ائل داغي

  مجموعه تفریحی و کوهستانی ائل داغی یکی از مراکز تفریحی و گردشگری زنجان است.

  0 دیدگاه 3817 بازدید
 • منطقه حفاظت شده سرخ آباد

  منطقه حفاظت شده سرخ آباد در 18 كيلومتري شمال غرب زنجان واقع شده است. آهوی ایرانی زیباترین و بارزترین پستاندار این منطقه‌ به شمار می رود.

  0 دیدگاه 3081 بازدید
 • منطقه شکار ممنوع فيله خاصه

  از جمله مناطق شکار ممنوع استان زنجان می توان به منطقه فیله خاصه اشاره کرد.

  0 دیدگاه 3027 بازدید
 • دهكده ي تفريحي گاوازنگ

  دهكده ي تفريحي گاوازنگ در موقعیت شمال شهر زنجان قرار دارد.

  0 دیدگاه 2315 بازدید
 • منطقه حفاظت شده سرخ آباد

  منطقه حفاظت شده سرخ آباد واقع در استان زنجان دارای مساحت 120010 هكتار است.

  0 دیدگاه 1823 بازدید
 • منطقه شکار ممنوع خرمنه سر

  منطقه شکار ممنوع خرمنه سر طارم در شمال استان زنجان قرار دارد.

  0 دیدگاه 1650 بازدید
 • منطقه حفاظت شده انگوران

  منطقه حفاظت شده انگوران در جنوب غربی استان زنجان در شهرستان ماهنشان قرار گرفته است.

  0 دیدگاه 1645 بازدید
 • منطقه شکار ممنوع فيله خاصه

  منطقه شکار ممنوع فیله خاصه منطقه ای غنی از نظرحیات وحش اما در خطر است؛ به همین منظور به مدت 5 سال است که شکار در آن ممنوع شده است. حيات وحش این منطقه شامل آهوي ايراني،گراز، پرندگاني چون كبك، باقرقره، انواع پرندگان شكاري، انواع پرندگان آبزي و كنار آبزي مهاجر زمستاني و انواع خزندگان است.

  0 دیدگاه 1086 بازدید

مجله خبری

آرشیو مجله خبری

انتخاب استان

برنامه ریز

چقدر میخوای خرج کنی؟! (قیمت ها به تومان است) چیکار می خوای بکنی ؟ چقدر وقت داری؟!