City Id =8

انتخاب استان

برنامه ریز

چقدر میخوای خرج کنی؟! (قیمت ها به تومان است) چیکار می خوای بکنی ؟ چقدر وقت داری؟!

سفالينه هاي تاريخي در بازار تهران کشف شد (1397/08/22)

مسئول باستان شناسي اداره کل ميراث فرهنگي، استان تهران اعلام کرد: آثار سفالينه مربوط به دوره پيش از تاريخ (عصر مس) در محدوده بازار بزرگ تهران کشف شده است
سفالينه هاي تاريخي در بازار تهران کشف شد

به گزارش بزنيم بيرون ، قدير افروند گفت : در گمانه زني هاي باستان شناسي در بازار صندوق سازان تهران(منطقه 12 پايتخت) که سال 92 انجام شد آثار سفالينه به دست آمد که براساس نتايج ارزيابي هاي انجام گرفته روي اين آثار که اخيرا اعلام شده، مربوط به دوره پيش از تاريخ هستند.

مسئول باستان شناسي ميراث فرهنگي استان تهران در ادامه تشريح کرد: مالک يک بنا در محدوده بازار صندوق سازان تهران تقاضاي نوسازي ملک خود را داشت که ميراث فرهنگي از وي خواست شرايط گمانه زني هاي باستان شناسي در آن مکان را فراهم کند.

وي ادامه داد: نمونه ها را براي تاريخ نگاري به آزمايشگاه پژوهشگاه ميراث فرهنگي ارسال کرديم

با توجه به ارائه سه قطعه سفال براي نمونه گيري و آزمايش، نتايج آزمايش «ترمولومينسانس» (شيوه اي از آزمايش با انتشار نور مرئي از ماده پرتودهي شده) از نخستين نمونه کشف شده در عميق ترين لايه (عمق چهار متري) مربوط به دوره تاريخي حدود پنج هزار و 377ساله (با نوسان زماني 476 سال) تعيين قدمت شد.

وي اظهارداشت: درباره قدمت هزاره هفتمي نمونه سوم جاي بازنگري دقيق يافته ها و مطالعات باستان شناسي وجود دارد.

افروند اظهار اميدواري کرد که سازمان ميراث فرهنگي، شوراي اسلامي شهر و شهرداري تهران نسبت به اولويت بخشي مطالعات باستان شناسي دشت تهران اقدام عاجل داشته باشند تا باستان شناسان و مورخان بتوانند با اطلاعات نظام مند و علمي يافته هاي آنها را گردآوري کنند

این خبر را با دوستان خود به اشتراک بگذاریدتگ ها