City Id =8

انتخاب استان

برنامه ریز

چقدر میخوای خرج کنی؟! (قیمت ها به تومان است) چیکار می خوای بکنی ؟ چقدر وقت داری؟!

کاوش ‌آلماني ها براي شناخت آب‌ وهواي دشت ورامين (1397/09/11)

دومين فصل کاوش‌هاي مشترک هيات ايران و آلمان در دشت ورامين با هدف شناخت وضعيت آب‌ وهوايي پيش‌از ‌تاريخ منطقه انجام شد
کاوش ‌آلماني ها براي شناخت آب‌ وهواي دشت ورامين

به گزارش بزنيم بيرون ،از پژوهشگاه ميراث فرهنگي و گردشگري، مرتضي حصاري، سرپرست ايراني دومين فصل کاوش در دشت ورامين گفت: شناخت آب ‌و‌ هواي باستاني ايران و تغييرات آن، براي درک بسياري از رويدادهاي مهم تاريخي اين سرزمين ضروري است و بدون پژوهش ژرف در آب‌و‌هواي دوران باستان، نمي‌توان دلايل بسياري از رويدادها را شناخت و تجزيه و تحليل کرد.
به گفته اين باستان شناس، اين پژوهش در راستاي طرح پژوهشي گمانه زني با هدف نمونه برداري از رسوبات دشت ورامين به انجام رسيد و بر اين اساس هيأتي متشکل از باستان‌شناسان ايراني و با همکاري باستان‌شناساني از دانشگاه برلين به سرپرستي «راينهارد برنبک» با هدف شناخت وضعيت آب ‌و هواي باستان در دوره پيش ‌از ‌تاريخ در دشت ورامين به اين منطقه اعزام شدند.
او با بيان اين نکته که مسأله شناخت آب ‌و هوا در اين منطقه در پيش ‌از تاريخ از چالش‌ هاي اصلي باستان‌شناسي مرکز فلات است، ابراز اميدواري کرد که در ساية نتايج اين پژوهش بتوان به برخي از پرسش‌ها، پاسخ مناسب داد.
وي علت متروک شدن برخي از محوطه‌ها و نبود بعضي از دوره‌ها در دشت ورامين را از جملة تعدادي از اين پرسش‌ها اعلام کرد
 

این خبر را با دوستان خود به اشتراک بگذاریدتگ ها