City Id =8

انتخاب استان

برنامه ریز

چقدر میخوای خرج کنی؟! (قیمت ها به تومان است) چیکار می خوای بکنی ؟ چقدر وقت داری؟!

آشنايي با هنر سياه دوزي سيستان و بلوچستان (1397/05/03)

سيستان و بلوچستان بخشي از سرزمين کهن و باستاني ايران است که مجموعه اي از يادمان هاي تاريخي و فرهنگي اين مرز و بوم را از دورترين دوران، قريب به 150 هزار سال قبل را در خود حفظ کرده است.
آشنايي با هنر سياه دوزي سيستان و بلوچستان

به گزارش بزنيم بيرون ، صنايع دستي منحصربه فرد خطه کويري سيستان و بلوچستان نمونه اي از آثار بر جاي مانده از تمدني کهن است که هنرمند، نقش جان و دل را بر پارچه و سفال مي زند.

 

از ديرباز مردم سيستان و بلوچستان از طريق کشاورزي و دامداري امرار معاش مي کردند اما مردان در کنار شغل اصلي خود به بافتن حصير و سبد، تهيه ابزار و مصالح کار و حتي ساختن سفالهايي چون کلپورگان مبادرت مي ورزيدند تا قدري از مايحتاج زندگيشان را تامين کنند.

زنان سيستاني و بلوچ از زمانهاي دور تاکنون دوشادوش مردان خود، با ذوقي سرشار، بيشتر وسايل خانه را به بهترين شکل درست مي کردند و با نقوش زيبا مي آراستند.

از تهيه پارچه تا دوخت و تزئين پوشاک و بافت فرش، گليم و جاجيم با زيياترين نقوش برجاي مانده از آبا و اجدادشان که سينه به سينه منتقل شده، از ديرباز بر دوش زنان اين ديار بوده است.

سيستان و بلوچستان بخشي از سرزمين کهن و باستاني ايران است

رهاورد اهتمام مردان و زنان اين ديار براي تامين مايحتاج زندگي خود، هنري ممتاز و ارزنده از سرزمين کهن سيستان و بلوچستان است که پيوند تنگاتنگ اين آثار با زندگي روزمره مردم، آنها را از ساير هنرهاي ايراني متمايز کرده است.

اگر به نقوش به کار رفته در آثار هنري مردم اين ديار به دقت بنگري، پيوند عميق لحظه ها، باورها و قصه هاي مردانگي و غيرتمندي گذشتگان در قرنهاي متمادي در شکل گيري تمدن اين منطقه را درک خواهي کرد.

عمده ترين هنرهاي سنتي و دستي سيستان و بلوچستان، پشتي، گليم، قالي، سياه دوزي، سکه و آيينه دوزي، سوزن دوزي بلوچي، خامه دوزي، پريوار دوزي، حصيربافي، پرده بافي، سياه چادر بافي، سفالگري، جواهر سازي، آويزديواري از نوع اسفند، توليد ابزارآلات موسيقي، توتن و لنج سازي است.

نوع ديگر سوزندوزي در سيستان، سياه دوزي است كه در آن از نخ سياه ابريشم استفاده مي شود و روي لباس مورد استفاده قرار مي گيرد.

خامه دوزي و سياه دوزي تنها جنبه خود مصرفي داشته و فقط بين اهالي سيستان خريد و فروش مي شود. سياه دوزي نوعي سوزن دوزي در منطقه سيستان است.

اين نوع دوخت براي تزئين پيش سينه و سرآستين لباس به کار مي رود و تنها از نخ سياه رنگ که معمولا ابريشمي است استفاده مي کنند. در سياه دوزي با دوخت دندان موشي به هم چسبيده نقش هايي را به شکل مثلث بر روي لباس مي دوزند و بين اين دندان موشي ها گاهي از دوخت زنجيره استفاده مي شود.

سياه دوزي در سيستان در گذشته کاربرد فراواني داشته است و در جامعه سنتي مردان و زنان سيستاني به کار مي رفته که امروزه در اندک قسمت هاي از سيستان و بلوچستان دوخته و کارايي دارد .در اين هنر نقوش فراواني به کار مي رود که بسته به جامه زنان و مردان جداگانه است .اين هنر تاريخچه اي کهن در تاريخ سرزمين کشورمان دارد.

مواد اوليه مورد مصرف در سوزن دوزي سيستان نخ و پارچه است .اين دوخت علاوه بر جامه مردان و زنان سيستاني براي بقچه،جانماز،روطاقچه اي و غيره استفاده مي شود.


منبع : سايت بيتوته

این خبر را با دوستان خود به اشتراک بگذاریدتگ ها