City Id =8

انتخاب استان

برنامه ریز

چقدر میخوای خرج کنی؟! (قیمت ها به تومان است) چیکار می خوای بکنی ؟ چقدر وقت داری؟!

جزئياتي از حقايق تاريخ هخامنشي (1398/08/01)

الواح هخامنشي حقايق جزئيات تاريخ اين امپراتوري را درباره زنان بازگو مي‌کنند
جزئياتي از حقايق تاريخ هخامنشي

به گزارش بزنيم بيرون ، الواح به دست آمده در باروي تخت جمشيد و خزانه آن، الواح هخامنشي به زبان و خط عيلامي هخامنشي، فارسي باستان، آرامي و حتي فريجي نوشته شده اند که با وجود کوچک بودن اندازه، اطلاعات بسيار ارزشمندي ارائه مي‌کنند.

اين اطلاعات از آن روي اهميت دارند که بر خلاف کتيبه‌هاي شاهي هخامنشي که در آن‌ها از فرمانداران و استانداران (ساتراپي‌ها) و پيروزي‌هاي شاهان خبر داريم در اين الواح از زندگي روزمره کارکنان تخت جمشيد و مسايل مالي و اداري امپراتوري مطلع مي‌شويم.
همچنين برخلاف کتيبه‌هاي شاهي که در آن‌ها بزرگ‌نمايي براي پيروز جلوه دادن شاهان نوشته مي‌شد اين الواح حقايق جزئيات تاريخ امپراتوري را حتي درباره زنان بازگو مي‌کنند.
بيشتر اين الواح به صورت تکه تکه يا خردشده به دست آمده‌اند، اما شکل اين الواح متنوع و متناسب با محتواي کتيبه آنهاست. بيشتر اين الواح زباني شکل و کمتر به صورت تخت و الواح تخت بزرگ ترشامل روزنامه يا گزارش پرداخت‌ها در يک شهر يا محل هستند.
برچسب‌ها داراي متن کوتاه و مخروطي شکل بوده و به کالا‌ها متصل مي‌شدند و نامه‌ها نيز گاه پي‌نوشت داشتند که مشخص مي‌کرد نويسنده، برنده و دريافت کننده نامه کيست و کتيبه آن‌ها نيز اغلب در همه وجه‌ها و حتي کناره‌ها نيز نوشته مي‌شدند.
گزارش پرداخت، جيره يا دستمزد، پاداش، مجوز سفر، دستمزد، گزارش سفر کارمندان مسافر، نامه، امور مرتبط با جشن ها، صورتحساب، قيمت، حکم و ابلاغ، رسيد نقل و انتقال و اسکان، صورت اجناس انبارشده، رسيد ماليات و امور اجتماعي و زندگي روزمره موضوعات و اموري هستند که در الواح تخت جمشيد به چشم مي‌خورند و اطلاعات فراواني درباره جزئيات تاريخ هخامنشي ارائه مي‌کنند، همچنين در الواح خزانه آورده شده که اين دستمزد گاه به شکل نقره پرداخت مي‌شد.
در باروي تخت جمشيد بيشتر الواح شامل دستمزد و جيره، اسناد اداري و مالي، ماليات، انبار کردن اجناس، حمل و نقل و پرداخت‌ها مي‌شوند و در واقع با مطالعه آن‌ها مشخص مي‌شود که چه کسي با چه سمتي به چه دليل به چه ميزان از چه جنسي جيره يا دستمزد دريافت مي‌کرده است.
کالا‌هايي که به شکل دستمزد يا پاداش پرداخت مي‌شدند شامل مواد خام، غله (گندم و جو)، انواع ميوه، روغن، آرد، نان يا حيوانات اهلي همچون گاو و گوسفند بودند و اين پرداخت‌ها روزانه، ماهانه يا سالانه انجام مي‌شد.
حتي مادراني که در تخت جمشيد کار مي‌کردند پس از فرزنددار شدن پاداش مي‌گرفتند که اين پاداش به نسبت جنسيت پسر يا دختر متفاوت بود.
الواح هخامنشي در محوطه‌هاي ديگر مانند بلخ و بين النهرين نيز به دست آمده اند. موضوعات متنوعي در الواح هخامنشي محوطه‌هاي عراق (بين النهرين باستان) ذکر شده که اغلب به خط اکدي نوشته شده است.
در بابل الواح شامل قرارداد خريد و فروش زمين و خانه، نامه، سفته، وام، اجاره، گروگذاري، ماليات، مسائل مربوط به کاخ شاهي و رفت و آمد به پرسپوليس و ساير مناطق امپراتوري مي‌شود که در آن‌ها نام‌هاي فارسي و بابلي افراد نيز آورده شده است.
در ساير محوطه‌هاي بين النهرين الواح بيشتر مربوط به مسائل مالي و اقتصادي و امور رايج مردم است. در تمام الواح به دست آمده از محوطه‌هاي مختلف هخامنشي مشاغل آن زمان نيز مانند نجاري، فلزگري، حجاري، رده‌هاي مختلف روحانيون، حسابداري، آشپزي و مهتري آورده شده است.
بر اساس کتيبه‌هاي الواح تخت جمشيد جيره سفر کارکنان تخت جمشيد به شوش، بابل و ساير مناطق امپراتوري نيز مشخص بود و حتي جيره غذاي مرکب در اصطبل يا هنگام سفر در الواح آمده است.
همچنين اين کتيبه‌ها کمک مي‌کنند که تقويم مورد استفاده هخامنشيان شامل نام ماه‌ها (به فارسي باستان و عيلامي) و سال‌ها را بدانيم، خداياني را که پرستش مي‌کردند بشناسيم و با اوزان و مقادير و نام مکان‌ها و اشخاص آشنا شويم.
اين الواح گاه ممهور مي‌شدند که براي اين کار از مهر‌هاي استامپي و استوانه‌اي استفاده مي‌شد و گاه کتيبه دارنده مهر را نيز داشتند که به انواع خط‌هاي رايج در امپراتوري هخامنشي نوشته مي‌شدند.
حتي زنان درباري نيز مهر داشتند و در امور اقتصادي شرکت مي‌کردند که برخي از آن‌ها را به کمک همين اثر مهر‌ها مي‌شناسيم.
با قياس الواح تخت جمشيد با ساير الواح هخامنشي در محوطه‌هاي ديگر تنوع موضوعات و در عين حال شباهت سيستم اداري در فرمانداري و استانداري‌ها (ساتراپي) مختلف مشخص مي‌شود و بازگشت يا به دست آمدن هر لوح قطعه‌اي از پازل شناسايي جزئيات تاريخ هخامنشي را روشن مي‌سازد.
هزار و ۷۸۳ لوح هخامنشي بعد از ۸۲ سال از مؤسسه شرق شناسي دانشگاه شيکاگو به کشور بازگشت و ۱۰ مهر با حضور وزير ميراث‌فرهنگي، گردشگري و صنايع‌دستي در موزه ملي رونمايي شد.


منبع : خبرگزاري صدا و سيما

این خبر را با دوستان خود به اشتراک بگذاریدتگ ها