مهمانسرا کرامت نو

  ( از 7 نقد و بررسی )
  2.9

  درباره مهمانسرا کرامت نو

  مهمان سرا کرامت نو در گذرخان شهر قم  واقع شده است و براي اسکان زائران قم مناسب است.

  • تعداد بازدید

   614

  • تعداد طبقه

  • تعداد اتاق

  • تحویل اتاق

  • تخلیه اتاق

  • پیشنهاد کاربران

   %100 از 4 رای

  میانگین نظر بقیه نسبت به مهمانسرا کرامت نو

  مشخصات

  این مهمانسرا دارای 27 اتاق و همچنین اتاق های دو و سه تخته است.

  زمان مناسب بازدید

  زمان تحویل واحد در این مهمانسرا ساعت 14:00 و ساعت خروج 12:00 است.

  شرایط استفاده

  مدارک برای اقامت در مهمانسرا : آقایان مجرد: کارت ملی آقا و خانم متاهل: کارت ملی و شناسنامه خانم مجرد: کارت ملی و نامه اماکن خانم متاهل: کارت ملی یا شناسنامه
  چه جوری برم ؟

  افزودن راهنمایی مسیر :

  این نزدیکی چی بخوریم ؟
  این نزدیکی از کجا بخریم ؟
  این نزدیکی کجا بگردیم ؟
  نظر خودتو به دیگران بگو
  تجربه و نظر خودت از سفر رو با ما به اشتراک بذار
  ارسال عکس
  تجربه خودت از سفر رو به بقیه هم نشون بده
  پاسخ سریع دریافت کن
  سوال‌های خودت رو از همسفران و کارشناسان ما بپرس
  پرسش سوال

  یه نقطه جدید معرفی کن

  اگر فکر می کنی که یه مورد واسه کجا‌بمونیم سراغ داری و ما معرفیش نکردیم . تو می تونی دس بکار شی و به همه دوستان معرفیش کنی. دمتم گرم

  معرفی یه کجا‌بمونیم جدید
  برچسب ها
  مهمانسرا کرامت نو 2 ستاره خيابان اراک مهمانسرا در قم مهمانسرا کرامت نو 2 ستاره مهمانسرا کرامت نو خيابان اراک مهمانسرا کرامت نو مهمانسرا در قم 2 ستاره مهمانسرا کرامت نو مهمانسرا کرامت نو خيابان اراک 2 ستاره مهمانسرا در قم خيابان اراک مهمانسرا کرامت نو خيابان اراک 2 ستاره خيابان اراک مهمانسرا در قم مهمانسرا در قم مهمانسرا کرامت نو مهمانسرا در قم 2 ستاره مهمانسرا در قم خيابان اراک مهمانسرا کرامت نو 2 ستاره خيابان اراک مهمانسرا کرامت نو 2 ستاره مهمانسرا در قم مهمانسرا کرامت نو خيابان اراک 2 ستاره مهمانسرا کرامت نو خيابان اراک مهمانسرا در قم مهمانسرا کرامت نو مهمانسرا در قم 2 ستاره مهمانسرا کرامت نو مهمانسرا در قم خيابان اراک 2 ستاره مهمانسرا کرامت نو خيابان اراک 2 ستاره مهمانسرا کرامت نو مهمانسرا در قم 2 ستاره خيابان اراک مهمانسرا در قم 2 ستاره خيابان اراک مهمانسرا کرامت نو 2 ستاره مهمانسرا در قم مهمانسرا کرامت نو 2 ستاره مهمانسرا در قم خيابان اراک خيابان اراک مهمانسرا کرامت نو 2 ستاره خيابان اراک مهمانسرا کرامت نو مهمانسرا در قم خيابان اراک 2 ستاره مهمانسرا کرامت نو خيابان اراک 2 ستاره مهمانسرا در قم خيابان اراک مهمانسرا در قم مهمانسرا کرامت نو خيابان اراک مهمانسرا در قم 2 ستاره مهمانسرا در قم مهمانسرا کرامت نو 2 ستاره مهمانسرا در قم مهمانسرا کرامت نو خيابان اراک مهمانسرا در قم 2 ستاره مهمانسرا کرامت نو مهمانسرا در قم 2 ستاره خيابان اراک مهمانسرا در قم خيابان اراک مهمانسرا کرامت نو مهمانسرا در قم خيابان اراک 2 ستاره مهمانسرا کرامت نو 2 ستاره خيابان اراک مهمانسرا در قم مهمانسرا کرامت نو خيابان اراک مهمانسرا در قم 2 ستاره مهمانسرا کرامت نو مهمانسرا در قم 2 ستاره خيابان اراک مهمانسرا کرامت نو خيابان اراک 2 ستاره مهمانسرا در قم مهمانسرا کرامت نو خيابان اراک مهمانسرا در قم 2 ستاره مهمانسرا کرامت نو 2 ستاره مهمانسرا در قم خيابان اراک 2 ستاره مهمانسرا کرامت نو خيابان اراک مهمانسرا در قم 2 ستاره مهمانسرا کرامت نو مهمانسرا در قم خيابان اراک 2 ستاره خيابان اراک مهمانسرا در قم مهمانسرا کرامت نو 2 ستاره خيابان اراک مهمانسرا کرامت نو مهمانسرا در قم خيابان اراک مهمانسرا کرامت نو 2 ستاره مهمانسرا در قم خيابان اراک 2 ستاره مهمانسرا کرامت نو مهمانسرا در قم خيابان اراک مهمانسرا در قم مهمانسرا کرامت نو 2 ستاره خيابان اراک مهمانسرا در قم 2 ستاره مهمانسرا کرامت نو مهمانسرا در قم مهمانسرا کرامت نو 2 ستاره خيابان اراک مهمانسرا در قم 2 ستاره مهمانسرا کرامت نو خيابان اراک مهمانسرا در قم خيابان اراک مهمانسرا کرامت نو 2 ستاره مهمانسرا در قم 2 ستاره خيابان اراک مهمانسرا کرامت نو مهمانسرا در قم خيابان اراک 2 ستاره مهمانسرا کرامت نو