پیشنهادها

    پیشنهادهای تابستانی از نویسنده‌های مشهور دنیا

    «گاردین» در گزارشی که به رسم هر سال منتشر می‌کند، سراغ تعدادی از نویسندگان مطرح رفته و لیستی از کتاب‌های پیشنهادی‌شان را درآورده است. این فهرست شامل کتاب‌هایی می‌شود که این چهره‌های صاحب‌نظر خوانده‌اند یا قصد مطالعه آن‌ها را دارند و برای تعطیلات فصل تابستان به خوانندگان خود پیشنهاد می‌کنند.