City Id =8

انتخاب استان

برنامه ریز

چقدر میخوای خرج کنی؟! (قیمت ها به تومان است) چیکار می خوای بکنی ؟ چقدر وقت داری؟!

پارک شريعتي غربي زنجان

(69 رای)


پارک شريعتي غربي از جمله بوستان هاي اصلي شهر زنجان به شمار مي رود که با فضايي مناسب و امکانات رفاهي خوب مورد استفاده شهروندان قرار مي گيرد.


این مکان را با دوستان خود به اشتراک بگذارید

  • پارک شريعتي غربي زنجان
  • پارک شريعتي غربي زنجان
  • پارک شريعتي غربي زنجان
  • پارک شريعتي غربي زنجان
پارک شريعتي غربي زنجان پارک شريعتي غربي زنجان پارک شريعتي غربي زنجان پارک شريعتي غربي زنجان مشاهده گالری

«نظرتون چیه؟»

1.توی روز چقدر وقت آزاد برای تفریح داری؟

 کمتر از يک ساعت  بين يک تا دو ساعت  بين دو تا سه ساعت  بين سه تا چهار ساعت  بيشتر از چهار ساعت

2.توی وقت آزادت چی کار می کنی؟

 خونه مي مونم  مي زنم بيرون  برنامه اي ندارم

3.روزانه چند ساعت برای تفریح از خونه می زنی بیرون؟

 کمتر از يک ساعت  بين يک تا دو ساعت  بين دو تا سه ساعت  بين سه تا چهار ساعت  بيشتر از چهار ساعت

4.وقتی از خونه می زنی بیرون، دوست داری چی کار کنی؟

 پياده روي
 دور دور با ماشين
 برم کلاس هاي ورزشي
 برم کلاس هاي فرهنگي و هنري
 با دوستام جمع شيم يه جا
 پاساژ گردي
 شکم گردي
 ساير

«خیلی ممنون که نظرتون رو به ما گفتین»پارک شریعتی غربی زنجان دارای مساحت 27110 متر مربع بوده و در منطقه 2 شهرداری واقع شده است .

  • منبع

    سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری زنجان

اماکن مرتبطتگ ها

زنجان پارک شريعتي غربي گردشگري شهري زنجان پارک زنجان شريعتي غربي زنجان گردشگري شهري پارک زنجان زنجان شريعتي غربي پارک گردشگري شهري شريعتي غربي زنجان شريعتي غربي پارک شريعتي غربي گردشگري شهري گردشگري شهري زنجان گردشگري شهري پارک گردشگري شهري شريعتي غربي زنجان پارک شريعتي غربي زنجان پارک گردشگري شهري زنجان شريعتي غربي پارک زنجان شريعتي غربي گردشگري شهري زنجان گردشگري شهري پارک زنجان گردشگري شهري شريعتي غربي پارک زنجان شريعتي غربي پارک زنجان گردشگري شهري پارک شريعتي غربي گردشگري شهري پارک شريعتي غربي زنجان پارک گردشگري شهري زنجان پارک گردشگري شهري شريعتي غربي شريعتي غربي زنجان پارک شريعتي غربي زنجان گردشگري شهري شريعتي غربي پارک زنجان شريعتي غربي پارک گردشگري شهري شريعتي غربي گردشگري شهري زنجان شريعتي غربي گردشگري شهري پارک گردشگري شهري زنجان پارک گردشگري شهري زنجان شريعتي غربي گردشگري شهري پارک زنجان گردشگري شهري پارک شريعتي غربي گردشگري شهري شريعتي غربي زنجان گردشگري شهري شريعتي غربي پارک زنجان پارک شريعتي غربي گردشگري شهري زنجان شريعتي غربي گردشگري شهري پارک زنجان گردشگري شهري پارک شريعتي غربي زنجان شريعتي غربي پارک گردشگري شهري زنجان شريعتي غربي گردشگري شهري پارک زنجان پارک گردشگري شهري شريعتي غربي پارک زنجان شريعتي غربي گردشگري شهري پارک زنجان گردشگري شهري شريعتي غربي پارک شريعتي غربي گردشگري شهري زنجان پارک شريعتي غربي زنجان گردشگري شهري