City Id =8

انتخاب استان

برنامه ریز

چقدر میخوای خرج کنی؟! (قیمت ها به تومان است) چیکار می خوای بکنی ؟ چقدر وقت داری؟!

پارک شهيد رجايي زنجان

(63 رای)


بوستان شهيد رجايي از جمله پارک هاي شهر زنجان است که به مکاني مناسب براي تفريح شهروندان و گردشگران تبديل شده است.


این مکان را با دوستان خود به اشتراک بگذارید

  • پارک شهيد رجايي زنجان
  • پارک شهيد رجايي زنجان
  • پارک شهيد رجايي زنجان
  • پارک شهيد رجايي زنجان
پارک شهيد رجايي زنجان پارک شهيد رجايي زنجان پارک شهيد رجايي زنجان پارک شهيد رجايي زنجان مشاهده گالری

اطلاعات تماس

  • آدرس : زنجان – بزرگراه 22 بهمن – پارک شهید رجایی

«نظرتون چیه؟»

1.توی روز چقدر وقت آزاد برای تفریح داری؟

 کمتر از يک ساعت  بين يک تا دو ساعت  بين دو تا سه ساعت  بين سه تا چهار ساعت  بيشتر از چهار ساعت

2.توی وقت آزادت چی کار می کنی؟

 خونه مي مونم  مي زنم بيرون  برنامه اي ندارم

3.روزانه چند ساعت برای تفریح از خونه می زنی بیرون؟

 کمتر از يک ساعت  بين يک تا دو ساعت  بين دو تا سه ساعت  بين سه تا چهار ساعت  بيشتر از چهار ساعت

4.وقتی از خونه می زنی بیرون، دوست داری چی کار کنی؟

 پياده روي
 دور دور با ماشين
 برم کلاس هاي ورزشي
 برم کلاس هاي فرهنگي و هنري
 با دوستام جمع شيم يه جا
 پاساژ گردي
 شکم گردي
 ساير

«خیلی ممنون که نظرتون رو به ما گفتین»پارک شهید رجایی دارای مساحت 87300 متر مربع بوده و در منطقه 3 شهرداری واقع شده است .

  • منبع

    سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری زنجان

اماکن مرتبطتگ ها

زنجان پارک شهيد رجايي گردشگري شهري زنجان پارک زنجان شهيد رجايي زنجان گردشگري شهري پارک زنجان زنجان شهيد رجايي پارک گردشگري شهري شهيد رجايي زنجان شهيد رجايي پارک شهيد رجايي گردشگري شهري گردشگري شهري زنجان گردشگري شهري پارک گردشگري شهري شهيد رجايي زنجان پارک شهيد رجايي زنجان پارک گردشگري شهري زنجان شهيد رجايي پارک زنجان شهيد رجايي گردشگري شهري زنجان گردشگري شهري پارک زنجان گردشگري شهري شهيد رجايي پارک زنجان شهيد رجايي پارک زنجان گردشگري شهري پارک شهيد رجايي گردشگري شهري پارک شهيد رجايي زنجان پارک گردشگري شهري زنجان پارک گردشگري شهري شهيد رجايي شهيد رجايي زنجان پارک شهيد رجايي زنجان گردشگري شهري شهيد رجايي پارک زنجان شهيد رجايي پارک گردشگري شهري شهيد رجايي گردشگري شهري زنجان شهيد رجايي گردشگري شهري پارک گردشگري شهري زنجان پارک گردشگري شهري زنجان شهيد رجايي گردشگري شهري پارک زنجان گردشگري شهري پارک شهيد رجايي گردشگري شهري شهيد رجايي زنجان گردشگري شهري شهيد رجايي پارک زنجان پارک شهيد رجايي گردشگري شهري زنجان شهيد رجايي گردشگري شهري پارک زنجان گردشگري شهري پارک شهيد رجايي زنجان شهيد رجايي پارک گردشگري شهري زنجان شهيد رجايي گردشگري شهري پارک زنجان پارک گردشگري شهري شهيد رجايي پارک زنجان شهيد رجايي گردشگري شهري پارک زنجان گردشگري شهري شهيد رجايي پارک شهيد رجايي گردشگري شهري زنجان پارک شهيد رجايي زنجان گردشگري شهري