City Id =8

انتخاب استان

برنامه ریز

چقدر میخوای خرج کنی؟! (قیمت ها به تومان است) چیکار می خوای بکنی ؟ چقدر وقت داری؟!

پارک نرگس و بنفشه زنجان

(58 رای)


بوستان نرگس و بنفشه  از جمله پارک هاي شهر زنجان است که به مکاني مناسب براي تفريح شهروندان و گردشگران تبديل شده است.


این مکان را با دوستان خود به اشتراک بگذارید

  • پارک نرگس و بنفشه زنجان
  • پارک نرگس و بنفشه زنجان
  • پارک نرگس و بنفشه زنجان
  • پارک نرگس و بنفشه زنجان
پارک نرگس و بنفشه زنجان پارک نرگس و بنفشه زنجان پارک نرگس و بنفشه زنجان پارک نرگس و بنفشه زنجان مشاهده گالری

اطلاعات تماس

  • آدرس : زنجان – بلوار ولایت – بوستان نرگس و بنفشه

«نظرتون چیه؟»

1.توی روز چقدر وقت آزاد برای تفریح داری؟

 کمتر از يک ساعت  بين يک تا دو ساعت  بين دو تا سه ساعت  بين سه تا چهار ساعت  بيشتر از چهار ساعت

2.توی وقت آزادت چی کار می کنی؟

 خونه مي مونم  مي زنم بيرون  برنامه اي ندارم

3.روزانه چند ساعت برای تفریح از خونه می زنی بیرون؟

 کمتر از يک ساعت  بين يک تا دو ساعت  بين دو تا سه ساعت  بين سه تا چهار ساعت  بيشتر از چهار ساعت

4.وقتی از خونه می زنی بیرون، دوست داری چی کار کنی؟

 پياده روي
 دور دور با ماشين
 برم کلاس هاي ورزشي
 برم کلاس هاي فرهنگي و هنري
 با دوستام جمع شيم يه جا
 پاساژ گردي
 شکم گردي
 ساير

«خیلی ممنون که نظرتون رو به ما گفتین»بوستان نرگس و بنفشه دارای مساحت 10380 متر مربع بوده و در منطقه 1 شهرداری واقع شده است .

  • منبع

    سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری زنجان – ویکی مپیا

اماکن مرتبطتگ ها

زنجان پارک نرگس و بنفشه گردشگري شهري زنجان پارک زنجان نرگس و بنفشه زنجان گردشگري شهري پارک زنجان زنجان نرگس و بنفشه پارک گردشگري شهري نرگس و بنفشه زنجان نرگس و بنفشه پارک نرگس و بنفشه گردشگري شهري گردشگري شهري زنجان گردشگري شهري پارک گردشگري شهري نرگس و بنفشه زنجان پارک نرگس و بنفشه زنجان پارک گردشگري شهري زنجان نرگس و بنفشه پارک زنجان نرگس و بنفشه گردشگري شهري زنجان گردشگري شهري پارک زنجان گردشگري شهري نرگس و بنفشه پارک زنجان نرگس و بنفشه پارک زنجان گردشگري شهري پارک نرگس و بنفشه گردشگري شهري پارک نرگس و بنفشه زنجان پارک گردشگري شهري زنجان پارک گردشگري شهري نرگس و بنفشه نرگس و بنفشه زنجان پارک نرگس و بنفشه زنجان گردشگري شهري نرگس و بنفشه پارک زنجان نرگس و بنفشه پارک گردشگري شهري نرگس و بنفشه گردشگري شهري زنجان نرگس و بنفشه گردشگري شهري پارک گردشگري شهري زنجان پارک گردشگري شهري زنجان نرگس و بنفشه گردشگري شهري پارک زنجان گردشگري شهري پارک نرگس و بنفشه گردشگري شهري نرگس و بنفشه زنجان گردشگري شهري نرگس و بنفشه پارک زنجان پارک نرگس و بنفشه گردشگري شهري زنجان نرگس و بنفشه گردشگري شهري پارک زنجان گردشگري شهري پارک نرگس و بنفشه زنجان نرگس و بنفشه پارک گردشگري شهري زنجان نرگس و بنفشه گردشگري شهري پارک زنجان پارک گردشگري شهري نرگس و بنفشه پارک زنجان نرگس و بنفشه گردشگري شهري پارک زنجان گردشگري شهري نرگس و بنفشه پارک نرگس و بنفشه گردشگري شهري زنجان پارک نرگس و بنفشه زنجان گردشگري شهري