فارس هنرگردی فارس

نمایش روی نقشه

سینما ایران، یکی از قدیمی ترین سینماهای تک سالنه شیراز محسوب می شود که در خیابان کریم خان زند قرار گرفته و در حال حاضر مالکیت این سینما را حوزه هنری به عهده دارد.

5371 نمایش
0
(از 0 رای)
جزییات بیشتر

سینما پیام، یکی از قدیمی ترین سینماهای تک سالنه شیراز به شمار می رود که در خیابان کریم خان زند قرار گرفته و در حال حاضر مالکیت این سینما را حوزه هنری به عهده گرفته است.

6358 نمایش
0
(از 0 رای)
جزییات بیشتر

سینما سعدی، جزو یکی از قدیمی ترین و خاطره انگیز ترین سینماهای شیراز به شمار می رود که بر اساس درجه بندی های کیفی که انجام گرفته این سینما درجه یک به حساب می آید.

8082 نمایش
3.1
(از 19 رای)
جزییات بیشتر

سينما شيراز، یکی از قدیمی ترین سینماهای تک سالنه شهر شیراز به شمار می رود که در خیابان لطفعلی خان زند قرار گرفته و در حال حاضر مالکیت آن را حوزه هنری به عهده گرفته است.

5108 نمایش
0
(از 0 رای)
جزییات بیشتر

سینما فلسطین، یکی از سینما های شیراز است که در محله فردوسی قرار گرفته و به دلیل موقعیت جغرافیایی مناسب آن دسترسی به این سینما از طرق حمل و نقل عمومی به آسانی است.

6150 نمایش
0
(از 0 رای)
جزییات بیشتر

نقشه هنرگردی فارس

هنرگردی فارس