کجابمونیم خوزستان

  نمایش روی نقشه

  یك بنای ساخته شده از نی ، كه از معماری سنتی و بومی عرب های منطقه خوزستان الهام گرفته شده و ارتفاع این بنا به واسطه اینكه افرادی كه وارد می شوند برای حاضرین در بنا احترام قائل شوند ، كوتاه در نظر گرفته...

  11 نمایش
  0
  (از 0 رای)
  جزییات بیشتر
  هتل ها