کجا‌بمونیم

نمایش روی نقشه

مهمانسرا گلها در خیابان زند واقع شده و همچنین به پاساژ شهر شب نزدیک است.

229 نمایش
0
(از 0 رای)
جزییات بیشتر

مهمانسرا گیتی در دروازه دولت واقع شده و همچنین قیمت های مناسبی دارد.

1540 نمایش
2.9
(از 7 رای)
جزییات بیشتر

مهمانسرا لارستان در خیابان تختی واقع شده و همچنین با امکانات معمولی و قیمت های مناسب برای اقامت های کوتاه مناسب است.

923 نمایش
0
(از 0 رای)
جزییات بیشتر

مهمانسرا ماه در خیابان فردوسی واقع شده است و دسترسی نسبتا خوبی دارد.

685 نمایش
0
(از 0 رای)
جزییات بیشتر

مهمانسرا طوس در خیابان رودکی واقع شده است و دسترسی خیلی خوبی دارد.

1736 نمایش
0
(از 0 رای)
جزییات بیشتر

مهمانسرا عدالت در خیابان فردوسی واقع شده است و با امکانات معمولی برای اقامت کوتاه مناسب است.

2388 نمایش
0
(از 0 رای)
جزییات بیشتر

مهمانسرای عماد در خیابان 22 بهمن واقع شده است و برای اقامت کوتاه مدت مناسب است.

2412 نمایش
2.8
(از 18 رای)
جزییات بیشتر

مهمانسرا فتح در خیابان فردوسی واقع شده و امکانات خوب و همچنین قیمت های مناسبی دارد.

1577 نمایش
0
(از 0 رای)
جزییات بیشتر

مهمانسرا فردوسی در خیابان زند واقع شده است و دسترسی نسبتا خوبی دارد.

340 نمایش
0
(از 0 رای)
جزییات بیشتر

مهمانسرای فروردین در میدان فرودگاه واقع شده است و قیمت های مناسبی دارد.

4445 نمایش
0
(از 0 رای)
جزییات بیشتر

مهمانسرا قائم در خیابان تختی واقع شده است و به ایستگاه مترو ولیعصر بسیار نزدیک است.

3255 نمایش
0
(از 0 رای)
جزییات بیشتر

مهمانسرا قدس در خیابان حضرتی واقع شده است و قیمت های مناسبی دارد.

929 نمایش
2.7
(از 14 رای)
جزییات بیشتر

مهمانسرا قیام در خیابان پیروزی واقع شده است و به موزه پارس نزدیک است.

3950 نمایش
0
(از 0 رای)
جزییات بیشتر

مهمانسرای شیراز در خیابان 22 بهمن شیراز واقع شده است و همچنین قیمت های مناسبی دارد.

1212 نمایش
0
(از 0 رای)
جزییات بیشتر

مهمانسرا صاحب در خیابان حضرتی واقع شده است و امکانات معمولی دارد.

3724 نمایش
0
(از 0 رای)
جزییات بیشتر

مهمانسرای صفا د رخیابان فردوسی واقع شده است و با قیمت های مناسب برای اقامت چند روزه مناسب است.

990 نمایش
0
(از 0 رای)
جزییات بیشتر

مهمانسرا صفاهان شهاب در خیابان تختی واقع شده است و امکانات خوبی دارد.

2207 نمایش
0
(از 0 رای)
جزییات بیشتر

مهمانسرا سیروس در خیابان 22 بهمن واقع شده است و امکانات معمولی دارد.

803 نمایش
0
(از 0 رای)
جزییات بیشتر

مهمانسرا شفق ر سه راه احمدی واقع شده و به پایانه اتوبوسرانی احمدی نزدیک است.

596 نمایش
2.8
(از 13 رای)
جزییات بیشتر

مهمانسرا شناسا در بولوار امیر کبیر و روبروی شرکت نفت واقع شده است و تقریبا دور از هیاهوی مرکز شهر است.

2026 نمایش
2.8
(از 20 رای)
جزییات بیشتر

مهمانسرا شهرزاد در خیابانن توحید واقع شده است و به ایستگاه مترو زندیه بسیار نزدیک است.

1054 نمایش
0
(از 0 رای)
جزییات بیشتر

مهمانسرا شهرضا در خیابان حضرتی واقع شده است و امکانات معمولی دارد.

1384 نمایش
0
(از 0 رای)
جزییات بیشتر

مهمانسرا شهسوار در خیابان تختی واقع شده و دسترسی بسیار خوبی دارد و همچنین نزدیک به پارک ولیعصر است.

4731 نمایش
0
(از 0 رای)
جزییات بیشتر

مهمانسرا شکوفه در خیابان افراسیابی واقع شده است و قیمت های خوبی دارد.

2247 نمایش
3.4
(از 13 رای)
جزییات بیشتر

مهمانسرا شکوه در سه راه مدبر واقع شده و نزدیک به پارک فرزانه است.

963 نمایش
0
(از 0 رای)
جزییات بیشتر

مهمانسرا ساحل در چهارراه مشیر واقع شده است و قیمت های خوبی دارد.

803 نمایش
0
(از 0 رای)
جزییات بیشتر

مهمانسرا سپاهان در دروازه اصفهان واقع شده و با امکانات معمولی برای اقامت کوتاه مناسب است.

1720 نمایش
0
(از 0 رای)
جزییات بیشتر

مهمانسرا سپید در فلکه شهرداری واقع شده و نزدیک به ایستگاه مترو زندیه است.

1639 نمایش
0
(از 0 رای)
جزییات بیشتر

مهمانسرا سجاد در خیابان تختی واقع شده است و به خرم رود نزریک است.

1317 نمایش
0
(از 0 رای)
جزییات بیشتر

مهمانسرا سروش در خیابان زند و روبروی سینما قیام واقع شده است و دسترسی نسبتا خوبی دارد.

2770 نمایش
0
(از 0 رای)
جزییات بیشتر
کجا‌بمونیم