کجا‌بمونیم

نمایش روی نقشه

خانه گردشگری چلچلا در روستای پاشاکلا شهرستان آمل استان مازندران واقع شده است. این اقامتگاه بوم گردی یک خانه ی سنتی است که به صورت کامل اجاره داده می شود.

25 نمایش
0
(از 0 رای)
جزییات بیشتر

هتل آپارتمان قهوه سویی در نزدیکی آب گرمی با همین نام در درمرکز شهر سرعین واقع شده است.

454 نمایش
0
(از 0 رای)
جزییات بیشتر

هتل آپارتمان پاسارگاد در خیابان ویلادره واقع شده و به مراکز تفریحی نزدیک است.

391 نمایش
0
(از 0 رای)
جزییات بیشتر

هتل آپارتمان عدل مینایی در خیابان ولیعصر واع شده است و دسترسی مناسبی به مرکز این شهر دارد.

2771 نمایش
2.8
(از 8 رای)
جزییات بیشتر

هتل آپارتمان امیر در خیابان ژنرال واقع شده است و قیمت های مناسبی دارد.

524 نمایش
3.2
(از 7 رای)
جزییات بیشتر

هتل آپارتمان صدرا در خیابان ژنرال واقع شده است و قیمت های خوبی دارد.

1506 نمایش
3
(از 17 رای)
جزییات بیشتر

هتل آپارتمان احسانی در خیابان چالدران واقع شده است و امکانات معمولی دارد.

2537 نمایش
0
(از 0 رای)
جزییات بیشتر

هتل آپارتمان نگین تک در خیابان ویلا دره واقع شده است و دسترسی نسبتا خوبی دارد.

2200 نمایش
2.6
(از 15 رای)
جزییات بیشتر

هتل آپارتمان پیمان در خیابان دانش واقع شده و به آبدرمانی گاومیش گلی نزدیک است.

114 نمایش
2.8
(از 13 رای)
جزییات بیشتر

هتل آپارتمان شایان در خیابان معلم شرقی واقع شده و به لونا پارک بسیار نزدیک است.

1337 نمایش
0
(از 0 رای)
جزییات بیشتر

هتل آپارتمان ستاره آذربایجان در خیابان دانش واقع شده است و امکانات معمولی دارد.

1497 نمایش
0
(از 0 رای)
جزییات بیشتر

هتل آپارتمان آتاناز در خیابان ولیعصر واقع شده و به آبدرمانی گاومیش گلی نزدیک است.

944 نمایش
0
(از 0 رای)
جزییات بیشتر

هتل آپارتمان دربار در خیابان طالقانی واقع شده است و قیمت های مناسبی دارد.

818 نمایش
0
(از 0 رای)
جزییات بیشتر

هتل آپارتمان آپادانا در خیابان شریعتی واقع شده و امکانات نسبتا مناسبی دارد و برای اقامت کوتاه مدت مناسب است.

1198 نمایش
0
(از 0 رای)
جزییات بیشتر

هتل آپارتمان پینار در خیابان ولیعصر واقع شده است و همچنین نزدیک به آبدرمانی پهنلو است.

1252 نمایش
0
(از 0 رای)
جزییات بیشتر

هتل آپارتمان طاووس دشت مغان در شهرستان پارس آبادمغان واقع شده است.

2206 نمایش
0
(از 0 رای)
جزییات بیشتر

هتل آپارتمان مهر در خخیابان ولیعصر واه شده است و به آبگرم پهنلو بسیار نزدیک است.

559 نمایش
3.5
(از 14 رای)
جزییات بیشتر

هتل آپارتمان آیلار در خیابان دانش واقع شده است و امکانات خوبی دارد.

617 نمایش
3.2
(از 14 رای)
جزییات بیشتر

هتل آپارتمان تماشا در خیابان چالدران واقع شده چنین دارای امکانات خوبی است.

477 نمایش
0
(از 0 رای)
جزییات بیشتر

هتل آپارتمان آتا در میدان دانش واقع شده است و قیمت های مناسبی دارد.

879 نمایش
0
(از 0 رای)
جزییات بیشتر

هتل آپارتمان آلتین در خیابان دارایی و منطقه خوش آب و هوایی واقع شده است و امکانات خوبی دارد.

899 نمایش
2.9
(از 10 رای)
جزییات بیشتر

هتل آپارتمان عمارت در خیابان طالقانی واقع شده است و قیمت های خوبی دارد.

119 نمایش
0
(از 0 رای)
جزییات بیشتر

هتل آپارتمان اورانوس در میدان قارتال واقع شده و همچنین نزدیک به چشمه های آبگرم است.

146 نمایش
0
(از 0 رای)
جزییات بیشتر

هتل آپارتمان باستان در میدان دانش واقع شده است و قیمت های خوبی دارد.

104 نمایش
0
(از 0 رای)
جزییات بیشتر

هتل آپارتمان آریانا در خیابان تختی واقع شده است و دسترسی خوبی به مراکز تفریحی سرعین دارد.

846 نمایش
3
(از 14 رای)
جزییات بیشتر

هتل آپارتمان بیستون دارای امکانات خوبی بوده و همچنین به آبدرمانی گاومیش گلی نزدیک است.

1134 نمایش
3
(از 12 رای)
جزییات بیشتر

هتل آپارتمان پارس نیک در خیابان حجاب واقع شده است و دسترسی نسبتا خوبی دارد.

732 نمایش
0
(از 0 رای)
جزییات بیشتر

هتل آپارتمان افق طلایی در میدان دانش سرعین واقع شده است و امکانات معمولی دارد.

1578 نمایش
3.7
(از 9 رای)
جزییات بیشتر

هتل آپارتمان سفیر در خیابان طالقانی واقع شده و برای اقامت کوتاه مدت بسیار مناسب است.

3191 نمایش
2.8
(از 20 رای)
جزییات بیشتر

هتل آپارتمان تشریفات در خیابان

137 نمایش
2.9
(از 14 رای)
جزییات بیشتر
کجا‌بمونیم