خراسان شمالی گردشگری مذهبی خراسان شمالی

نمایش روی نقشه

مسجد جامع استاد، از جاذبه های مذهبی و مساجد تاریخی استان خراسان شمالی است که در شهرستان فاروج واقع شده و نام آن با شماره 18739 در فهرست آثار ملي ايران مي درخشد.

1727 نمایش
0
(از 0 رای)
جزییات بیشتر

مسجد جامع جاجرم، از جاذبه های مذهبی استان خراسان شمالی و شهر جاجرم است که بناي آن با مصالحي چون خشت، گل و آجر ساخته شده و از دوران سلجوقی به يادگار مانده است.

1003 نمایش
0
(از 0 رای)
جزییات بیشتر

مسجد جامع درق، از جمله جاذبه های مذهبی و تاریخی شهرستان گرمه و استان خراسان شمالی است که از دوره صفوی به یادگار مانده و نام آن در فهرست آثار ملی ایران می درخشد.

3561 نمایش
3.8
(از 4 رای)
جزییات بیشتر

مسجد جامع ایور، از جمله جاذبه های مذهبی و مساجد تاريخي استان خراسان شمالی است که قدمت آن به سال 1171 هجری مربوط می شود و نام آن در فهرست آثار ملی ایران می درخشد.

2211 نمایش
1.9
(از 6 رای)
جزییات بیشتر

امامزاده محمدرضا لنگر بجنورد، از جمله جاذبه های تاریخی و ارزشمند استان خراسان شمالی و شهرستان بجنورد است که همه ساله مورد توجه بسیاری از بازدیدکنندگان قرار می گیرد.

2076 نمایش
4
(از 3 رای)
جزییات بیشتر

آرامگاه و بقعه امامزاده محمد باقر اسفیدان، از جمله جاذبه های تاریخی و ارزشمند استان خراسان شمالی و شهرستان بجنورد است که قدمت آن به دوران صفویه یا قاجاریه مربوط می شود.

489 نمایش
2
(از 3 رای)
جزییات بیشتر

امامزاده سلطان سید عباس، از جمله جاذبه های مذهبی و ارزشمند استان خراسان شمالی و شهرستان بجنورد است که همه ساله مورد توجه بسیاری از گردشگران و بازديدكنندگان قرار می گیرد.

1180 نمایش
3.6
(از 9 رای)
جزییات بیشتر

امامزاده حمزه ابن موسی الرضا (ع)، از جمله جاذبه های مذهبی و ارزشمند خراسان شمالی است که در شهرستان شیروان و روستای زیارت قرار گرفته و مورد توجه بازدیدکنندگان قرار می گیرد.

822 نمایش
3.2
(از 8 رای)
جزییات بیشتر

مقبره امامزاده زكریا پیغمبر، از جمله جاذبه های تاریخی استان خراسان شمالی و شهرستان شیروان است که همه ساله مورد توجه بسیاری از بازدیدکنندگان قرار می گیرد.

2118 نمایش
2.6
(از 7 رای)
جزییات بیشتر

آرامگاه امامزاده احمد بن علی موسی، از جمله جاذبه های مذهبی شهرستان اسفراین و استان خراسان شمالی است که قدمت چندین و چند ساله دارد.

334 نمایش
3.7
(از 3 رای)
جزییات بیشتر

امامزاده حمزه بن موسی (ع)، از جمله جاذبه های مذهبی استان خراسان شمالی و شهرستان اسفراین است که مورد توجه بسیاری از اهالی مناطق دور و نزدیک قرار دارد.

377 نمایش
3.8
(از 4 رای)
جزییات بیشتر

آرامگاه امامزاده قاسم (ع)، از جمله جاذبه های مذهبی استان خراسان جنوبی و شهرستان مانه و سملقان است که قدمت بنای آن به دوران قاجار مربوط می شود.

1593 نمایش
2
(از 1 رای)
جزییات بیشتر

آرامگاه امامزاده دلاور آشخانه، از جاذبه های خراسان شمالی به شمار می رود که در شهرستان مانه و سملقان واقع شده و بر اساس روایات، از نوادگان امام رضا (ع) است.

500 نمایش
4.7
(از 3 رای)
جزییات بیشتر

آرامگاه بابا قدرت، از جمله جاذبه های تاریخی و ارزشمند استان خراسان شمالي و شهرستان اسفراين است که به شیوۀ معماری دستکند در دل یک تپه طبیعی حفر شده و خودنمایی می کند.

1443 نمایش
0
(از 0 رای)
جزییات بیشتر

بقعه شیخ محمد رشید الدین بیدوازی، از جمله جاذبه های تاریخی و مذهبی استان خراسان شمالی است که از دوران ایلخانی و تیموریان به یادگار مانده است.

1921 نمایش
3
(از 1 رای)
جزییات بیشتر

آرامگاه شاهزاده محمد باغشجرد، از جمله جاذبه های تاریخی شهرستان اسفراین و استان خراسان شمالی است که نام آن در فهرست آثار ملی ایران می درخشد.

431 نمایش
0
(از 0 رای)
جزییات بیشتر

آرامگاه خواجه علی بن مهزیار از جمله جاذبه های ارزشمند مذهبی و تاریخی شهرستان جاجرم و استان خراسان شمالی است که از دوره ایلخانی به یادگار مانده است.

1060 نمایش
4
(از 2 رای)
جزییات بیشتر

حسینیه جاجرمی، از جمله جاذبه های تاریخی و مذهبي استان خراسان شمالی و شهرستان بجنورد است که از دوران قاجاریه به يادگار مانده و نام آن در فهرست آثار ملي ايران مي درخشد.

1063 نمایش
0
(از 0 رای)
جزییات بیشتر

نقشه گردشگری مذهبی خراسان شمالی

گردشگری مذهبی خراسان شمالی